Vi fortsätter dela ut valsedlar på valdagen

Nu presenterar vi resultatet av vår medlemsomröstning. Vi kommer att fortsätta dela ut valsedlar på valdagen. En klar majoritet var för att vi ska fortsätta.   Antalet röstberättigade vid medlemsomröstningen var 4881. Röstberättigade var de som vid tillfället för röstlängdens upprättande betalat sin medlemsavgift samt hade en e-postadress registrerad i vårt medlemsregister.

Läs mer

Uttalande med andledning av #metoo #imaktenskorridorer

Vi är förfärade och upprörda över de vittnesmål som nu sprids i samband med #metoo. Partidistriktets ledning tar alla former av trakasserier på största allvar. I vårt parti ska ingen utsättas för trakasseri eller hindras i sitt engagemang på detta sätt. Det råder nolltolerans mot alla former av trakasserier i Socialdemokraterna och dess underorganisationer.

Vi är förfärade och upprörda över de vittnesmål som nu sprids i samband med #metoo. Partidistriktets ledning tar alla former av trakasserier på största allvar. I vårt parti ska ingen utsättas för trakasseri eller hindras i sitt engagemang på detta sätt. Det råder nolltolerans mot alla former av trakasserier i Socialdemokraterna och dess underorganisationer. Vi…

Läs mer

Bryt förlossningskrisen i Stockholms läns landsting.

Öka tillgängligheten och mångfalden Stockholms läns landsting har mest resurser i landet men ändå befinner sig förlossningsvård i en djup kris. Barnmorskor och undersköterskor rapporterar återkommande om en ohållbar arbetsbelastning och rekordmånga kvinnor tvingas åka till andra landsting för att föda. Landstingsmoderaternas resultat efter 11 år är katastrofalt. Får vi väljarnas förtroende att styra efter…

Läs mer

Reformer för ett tryggare Sverige

Vi Socialdemokrater väljer investeringar i samhällsbygget före orättvisa och ofinansierade skattesänkningar. Med denna budget har vi sammantaget investerat över 40 miljarder kronor i samhällsbygget – i vård, skola, omsorg och klimat. Det är så vi bygger Sverige starkare, med fler i arbete, förbättrar elevers skolresultat och en stärkt välfärd.

Vi Socialdemokrater väljer investeringar i samhällsbygget före orättvisa och ofinansierade skattesänkningar. Med denna budget har vi sammantaget investerat över 40 miljarder kronor i samhällsbygget – i vård, skola, omsorg och klimat.

Läs mer

Vi presenterar budget för förändring i landstinget

I Stockholms läns landsting lägger Socialdemokraterna en budget för förändring. Vi sätter dina behov före vårdbolagens. Vi presenterar en alternativ vårdmodell: Vårdsamverkan Stockholm.

Läs mer

En ny vårdmodell för Stockholm

En ny vårdmodell för Stockholms läns landsting som gör det enklare och snabbare för patienten att få rätt vård. Dina behov som patient ska gå före vårdbolagens intressen, och vårdens pengar ska gå till vård.

Utöver detta fundament vilar modellen Vårdsamverkan Stockholm på tre bärande principer:

Enkelhet: Vården ska bli enklare för patienten.
Ansvar: Vården ska ta ett samlat ansvar för patienten.
Valfrihet: Patientens valfrihet i vården ska inte bara värnas utan också göras mer meningsfull.

Läs mer

Första maj 2017

Välkommen att fira Första maj i Stockholm! I år kommer striden om schysta villkor, en bra och generell välfärd för alla samt en god ekonomisk politik stå i fokus. Den första maj demonstrerar vi under parollen ”Svenska modellen ska utvecklas – inte avvecklas”. Årets arrangemang i Stockholm kommer att präglas av både vilja och kamp…

Läs mer
facebook Twitter Email