VIKTIG NYHET

Uttalande från Socialdemokraterna i Stockholms läns partidistrikt

Kongressen för Stockholms läns partidistrikt har idag beslutat om följande uttalande: En Stockholmsregion för trygghet och framtidstro Stockholmsregionen ska vara en plats som framkallar det bästa hos sina invånare. Här ska du kunna hitta kärleken, nya vänner och ett kulturellt utbud värdigt en huvudstadsregion. Du ska kunna välkomna dina barn till världen under säkra förhållanden…

Läs mer

Riksdag- och landstingslista beslutad för Stockholms arbetarekommun

Stockholms arbetarekommun är klara med listorna till Socialdemokraternas riksdag- och landstingslista. Bland namnen återfinns ett flertal centrala partiföreträdare. Uppställningen präglas av ett kompetent och framtidsinriktat lag med Stockholmsregionens framtid i sikte. Socialdemokraterna i Stockholms stad presenterar idag ett starkt lag för landsting- samt riksdagssvalet 2018. Valet 2018 står mellan investeringar i samhällsbygget och nya nedskärningar…

Läs mer
VIKTIG NYHET

Riksdagslista beslutad för Stockholms län

Nu är Stockholmslaget klart till Socialdemokraternas riksdagslista och bland namnen återfinns ett flertal centrala partiföreträdare. Uppställningen präglas av ett kompetent och framtidsinriktat lag med Stockholmsregionens framtid i sikte. Socialdemokraterna i Stockholms län presenterar idag ett starkt Stockholmslag för riksdagsvalet 2018. Valet 2018 står mellan investeringar i samhällsbygget och nya nedskärningar och skattesänkningar. För Socialdemokraterna är…

Läs mer
facebook Twitter Email