Medlemsärenden

För medlems- och föreningsfrågor, kontakta oss:

Stockholms län

Sussie Engzell
Assistent, medlemsregistret Stockholms län
Telefon: 08-791 11 97
susanne.engzell@socialdemokraterna.se

Stockholms stad

Sophia Holm
Assistent, administration, förening och medlemsservice Stockholm

Telefon: 08-791 11 10
sophia.holm@socialdemokraterna.se

Medlemsärenden:
medlemsregistret@stockholm.socialdemokraterna.se

Föreningsutskick:
kallelser@stockholm.socialdemokraterna.se

facebook Twitter Email