S i Stockholms läns landsting

Hantverkargatan 45
Box 22550
104 22 STOCKHOLM

 

Presskontakt

Anna Karin Grenninger
Kommunikationsstrateg
Föräldraledig

Andreas Enbuske
Pressekreterare
Telefon: 070-737 65 70
andreas.enbuske@sll.se

Fredrik Strelert
Biträdande pressekreterare
Telefon: 070 – 737 37 43
fredrik.strelert@sll.se

 

Samordning

Fredrik Fällman
Kanslichef
Kansli- och personalansvar, politisk samordning. LS, AU, ansvarig för extern och intern information.
Telefon: 070-737 42 13
fredrik.fallman@sll.se

Åsa Karlberg
Administrativ chef
Kansli- och ekonomiadministration, stöd och information till (S)-fullmäktigegruppen, stöd till Erika Ullberg.
Telefon: 08-737 41 57, 070-737 41 57
asa.karlberg@sll.se

 

Finans

Erika Ullberg
Oppositionslandstingsråd, finans och styrning.
Telefon: 08-737 41 79
erika.ullberg@sll.se

Niklas Domeij
Biträdande kanslichef
070-7374165
niklas.domeij@sll.se

Axel Ingvarsson
Landstingsrådssekreterare/ekonom
Finans- och sjukvårdsfrågor, SLL Internfinans, Ägarutskott, Locum, innovationsberedningen, Fastighets- och investeringsberedningen
Telefon: 070-737 41 49
axel.ingvarsson@sll.se

David Åhlen
Landstingsrådssekreterare
Finans-, investerings-, ägar- och strategiska sjukvårdsfrågor inkl NKS och vårdval. FHS-utskottet, FOB, IB
Telefno: 070 737 41 10
david.ahlen@sll.se

Maja-Malin Ekelöf
Landstingsrådssekreterare
maja-malin.ekelof@sll.se
070 737 48 13
Landstingsrådssekreterare med ansvar för styrnings-, finans- och ekonomifrågor. Ägarutskottet, Fastighets- och investeringsberedningen och Locum

Eric Vänerlöf (tjänstledig)

 

Hälsa

Dag Larsson
Oppositionslandstingsråd, hälso- och sjukvårdsfrågor.
Telefon: 08-737 41 81
dag.larsson@sll.se

Ulrika Vestin
Samordnare sjukvårdsfrågor
Landstingsrådssekreterare Hälso- och sjukvårdsfrågor
Tiohundra, Sjukv styrelse Norr, Beredn: De stora folksjukdomarna, Äldre, Forskning, Innovation
Telefon; 070-7374173
Ulrika.vestin@sll.se

Amanda Runsiö
Landstingsrådssekreterare
Hälso- och sjukvårdsfrågor. Sjukv styrelse City o Ekerö, Söder, Norr, Beredn Vårdval, akutsjukvård o tandvård, PaN, Tiohundra
Telefon: 070-737 74 32
amanda.runsio@sll.se

Johanna Falk
Landstingsrådsekreterare
Hälso- och sjukvårdsfrågor, personalfrågor. PU, beredn De stora folksjukdomarna, folkhälso- och psykiatri, Äldre, barn-, kvinno- och förlossn vård
Telefon: 070-737 41 89
johanna.falk@sll.se

 

Trafik

Talla Alkurdi
Oppositionslandstingsråd, trafik
Telefon: 08-737 41 03
talla.alkurdi@sll.se

 

Region

Jens Sjöström
Oppositionslandstingsråd, regionplanering och personal.
Telefon: 08-737 41 18
jens.sjostrom@sll.se

Therese Rosén
Landstingsrådssekreterare, regionala tillväxt- och utvecklingsfrågor, skärgårdsfrågor, TR-nämnden, Kulturnämnden, Miljöberedningen, Beredningen för sjötrafik, Skärgårdsberedningen.
Telefon: 08/070-737 41 64
therese.rosen@sll.se

facebook Twitter Email