S i Stadshuset

Finansroteln

För inbjudningar och förfrågningar som inte är från media, kontakta:
Petra Enger, Biträdande borgarrådssekreterare
Telefon: 08-508 29 229
petra.enger@stockholm.se

Karin Wanngård
Finansborgarråd, kommunstyrelsens ordförande, gruppledare för Socialdemokraterna
Telefon, växel: 08-508 29 000
E-post: kommunstyrelsen@stockholm.se
Biträdande borgarråd

Stefan Hansson
Biträder finansborgarrådet rörande exploatering och infrastruktur
Telefon, växel: 08-508 29 000

Karin Gustafsson
Biträder finansborgarrådet rörande nationella och internationella relationer
Telefon, växel: 08-508 29 000

Kanslichefer

Martin Nilsson, Kanslichef
Telefon: 08-508 29 237
E-post: martin.h.nilsson@stockholm.se

Elin Nordmark, Biträdande kanslichef
Telefon: 08-508 29 225
Epost: elin.nordmark@stockholm.se

Alaa Idris, Biträdande kanslichef
Telefon: 08-508 29 239
E-post: alaa.idris@stockholm.se

Borgarrådssekreterare

Oscar Lavelid, Borgarrådssekreterare
Telefon: 076-122 92 32
E-post: oscar.lavelid@stockholm.se

Magnus Ljungkvist, Borgarrådssekreterare
Telefon: 076-122 90 88
E-post: magnus.ljungkvist@stockholm.se

Sarah Heidenborg, Borgarrådssekreterare
Telefon: 076-122 92 36
E-post: sarah.heidenborg@stockholm.se

Karl Sundin, Borgarrådssekreterare
Telefon: 076-122 90 84
karl.sundin@stockholm.se

Yasmin Hussein, Borgarrådssekreterare
Telefon: 08-508 291 86
yasmin.hussein@stockholm.se

Petra Enger, Biträdande borgarrådssekreterare
Telefon: 08-508 29 229
petra.enger@stockholm.se

Olivia Skjöld, Biträdande borgarrådssekreterare
Telefon: 076-122 92 08
olivia.skjold@stockholm.se

Pressekreterare

Ömer Oguz, Kommunikationschef
Föräldraledig

Tomas Gustavsson, Pressekreterare
Telefon: 076-122 91 99
E-post: tomas.gustavsson@stockholm.se

Yasmin Hussein
Pressekreterare
Telefon: 0761229233
E-post: yasmin.hussein@stockholm.se

Gabriel Dahlander, Pressekreterare
Telefon: 076-122 91 86
E-post: gabriel.dahlander@stockholm.se

Stadsbyggnadsroteln (S)

För inbjudningar och förfrågningar som inte är från media, kontakta:

Pia-Marie Wichmann, Biträdande borgarrådssekreterare
Telefon: 076-122 96 56
E-post: pia-marie.wichmann@stockholm.se

Borgarråd

Jan Valeskog
Telefon, växel: 08-508 29 000

Borgarrådssekreterare

Felix Antman Debels, Borgarrådssekreterare
Telefon: 076-122 90 86
E-post: felix.antman.debels@stockholm.se

Sona Rashid, Borgarrådssekreterare
Telefon: 076-122 92 66
E-post: sona.rashid@stockholm.se
 

Arbetsmarknads-, idrotts- och kulturroteln

För inbjudningar och förfrågningar som inte är från media, kontakta:

Sofie Canderyd, Biträdande borgarrådssekreterare
Telefon: 076-122 92 54
E-post: sofie.canderyd@stockholm.se

Borgarråd

Emilia Bjuggren
Arbetsmarknads-, idrotts och kulturborgarråd
Telefon, växel: 08-508 29 000
E-post: emilia.bjuggren@stockholm.se

Borgarrådssekreterare

Amanda Schulin, Borgarrådssekreterare
Föräldraledig

Peter Lindh, Borgarrådssekreterare
Telefon: 076- 12 29 228
E-post: peter.g.lindh@stockholm.se

Erik da Silva, Borgarrådssekreterare
Telefon: 076-122 92 63
E-post: erik.dasilva@stockholm.se

David Jonsson, Borgarrådssekreterare
Telefon: 08-508 29 224
E-post: david.jonsson@stockholm.se

Skolroteln

För inbjudningar och förfrågningar som inte är från media, kontakta: 

Nova Kruth, Biträdande borgarrådssekreterare
Telefon: 076-122 92 26
E-post: nova.kruth@stockholm.se

Borgarråd

Olle Burell
Skolborgarråd
Telefon, växel: 08-508 29 000

Borgarrådssekreterare

Sonja Pagrotsky, Borgarrådssekreterare
Telefon: 076-122 92 21
E-post: sonja.pagrotsky@stockholm.se

Mika Metso, Borgarrådssekreterare
Telefon: 076-122 92 47
E-post: mika.metso@stockholm.se

 

facebook Twitter Email