Introträffar

Intro ger dig möjlighet att träffa andra nya medlemmar och bli introducerad till den Socialdemokratiska politiken och organisationen. Kvällen leds av en lokal ombudsman, Annie Säll, som ger en kort presentation av sig själv och varför just hon är Socialdemokrat. Ni får också besök av en riksdagsman eller -kvinnor som berättar om det nuvarande politiska läget, aktuella frågor och om arbetet i Sveriges riksdag.

facebook Twitter Email