Val 2018

Processen för att utse våra kandidater till 2018 har redan inletts.
Via den här sidan kan du delta i och följa det arbetet.

Just nu fattar respektive partidistrikt och arbetarekommuner beslut om listor till de allmänna valen 2018.

Stockholms läns partidistrikt

Varje kommun tar själv fram sina egna listor till kommunfullmäktige. Partidistriktet samordnar processen med de sex stycken landstingslistorna och anordnar en valkonferens den 3/12-2017.

Stockholms arbetarekommun

De sex partikretsarna håller valmöten den 14/11-2017 för att välja kandidaterna på för respektive valkrets i kommunen. Arbetarekommunen tillika partidistriktet anordnar valkonferens den 6/12-2017 för att välja kandidaterna till landsting respektive riksdag.

Listprocess och principer för Stockholms arbetarekommun

Stockholms arbetarekommun tog inför listprocessen 2017 fram en rad principer för vilka kandidater som är aktuella i valen 2018. Vid representantskapet den 7 mars fattades beslut om principer för valprocessen inför 2018 och i det beslutet ingick tidsplanen för framtagandet av listorna.

 

facebook Twitter Email