Val 2018

Processen för att utse våra kandidater till 2018 har redan inletts.
Via den här sidan kan du delta i och följa det arbetet.

Just nu pågår nomineringar Stockholms arbetarekommun.
I takt med att listorna färdigställs kommer de att presenteras på egna länkar under denna rubrik.

Stockholms arbetarekommun

Nomineringsperiod (1/6-31/8 2017) för listorna till valet 2018

Nomineringsperioden för Stockholms arbetarekommun till listorna för de allmänna valen 2018 är igång. Nomineringar skickas in digitalt via denna länk: https://response.questback.com/socialdemokraterna/nomineringar_val2018. Möjligheten att nominera är öppen fram till den 31/8 2017.

Vid representantskapet den 7 mars fattades beslut om principer för valprocessen inför 2018 och i det beslutet ingick tidsplanen för framtagandet av listorna.

 

facebook Twitter Email