Konferenser inför valåret 2018

LO-distriktet i Stockholms län och Socialdemokraterna i
Stockholmsregionen har glädjen att bjuda in till konferenser inför
valåret 2018

Det kommer att krävas stora insatser av arbetarrörelsen i Stockholms län om
vi ska vinna valen 2018 och 2019. Ska samarbete och samverkan fungera
väl så behöver vi lära känna såväl varandra som våra respektive
organisationers prioriteringar och planering inför valen. Därför vill vi gärna
träffa er.

Läs inbjudningarna här:

Inbjudan fackligt råd och valupptakt 6-8 september 2017

Bilaga – Inbjudan till fackligt råd och valupptakt 6-8 sep 2017

 

Två konferenser i en

Alla inbjudna är välkomna på båda konferenserna. Deltagande i del 1 är
kostnadsfritt. Deltagande i del 2 är kostnadsfritt för dem som LO-distriktet
eller Socialdemokraterna i Stockholmsregionen bekostar, se nästa sida.
Övriga är välkomna att delta på egen bekostnad om ca 2 500 kr. För
eventuell förlorad arbetsförtjänst, kontakta er organisation.
Del 1: Utökat fackligt råd
LO-distriktet och Socialdemokraterna i Stockholmsregionen arrangerar
årligen en konferens för fackföreningarnas ledningar och ledande
socialdemokratiska politiker i Stockholmsregionen. Vi kallar det för utökat

fackligt råd, och denna konferens genomförs i år den 6 september ombord
på Viking Gabriella som ligger i hamn vid Stadsgården under konferensen.
Vi kommer bland annat diskutera vad som åstadkommits i de s-styrda
kommunerna i länet sedan valet, vad fackföreningarna har för politiska
prioriteringar och om vi kan komma överens om några utfästelser till LOmedlemmarna
inför nästa val.

Del 2: Facklig valupptakt

LO-distriktet arrangerar också en årlig avdelningskonferens för
fackföreningarnas ledningar och företrädare för närstående organisationer.
Denna konferens tar vid när det utökade fackliga rådet avslutas och
genomförs under 36 timmars kryssning med Viking Gabriella. I år blir temat
naturligtvis den kommande valrörelsen och på agendan står bland annat
omvärldsbevakning, valplanering och lokal och regional facklig-politisk
samverkan.

När? Var? Hur?

Del 1: 6 september kl 10.00 -16.00, ombord på Viking Gabriella, i hamn
Del 2: 6 september kl. 16.30 – 8 september kl. 12.00, ombord på Viking
Gabriella, till sjöss

Konferera med oss

LO-distriktet har bokat hytter och lokaler ombord på Viking Gabriella som
möjliggör för närstående organisationer, t ex arbetarekommuner eller
fackklubbar, att konferera med oss till rabatterat pris. Man får då möjlighet
att delta i delar av det gemensamma programmet och samtidigt tid för egen
konferens. Ett utmärkt tillfälle att planera för valrörelsen. Först till kvarn…

Anmälan

Deltagare anmäler sig via följande länk: https://simplesignup.se/event/92824

Sista datum för att anmäla sig till konferens del 1: Utökat fackligt råd, är
den 16 augusti.
Sista datum för att anmäla sig till konferens del 2: Facklig valupptakt, är den
9 juni. För avanmälan efter 9 juni debiteras berörd organisation eventuell
avbokningskostnad.

 

Konferenskostnader

LO-distriktet och Socialdemokraterna i Stockholmsregionen står för
samtliga kostnader för konferensens första del.
Socialdemokraterna i Stockholmsregionen står kostnader för partidistriktens
fackliga utskott under konferensens andra del.
LO-distriktet står för kostnader för konferensens andra del för följande
deltagare:

Organisation, Funktioner

LO-distriktet, Styrelsen
Förbundsavdelningar anslutna till LOdistriktet:
Ordförande, vice ordförande, kassör,
förste ombudsman, facklig-politiskt
ansvarig samt ungdomsansvarig
LO-facken i kommunerna, Valda ledamöter
Partidistrikten, AU/ledningsgrupp
SSU-distrikten, Ordförande samt facklig ledare
Unga Örnar Stockholms län, Ordförande samt ombudsman
ABF Stockholms län, Ordförande samt ombudsman
Långholmens Folkhögskola, Valfri företrädare
Stockholms AIF, Valfri företrädare
Folksam, Valfri företrädare
Konsumentföreningen i Stockholm, Valfri företrädare

facebook Twitter Email