Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

Akut brist på LSS-bostäder i Stockholm

Bristen på bostäder med särskild service (LSS-bostäder) är akut i Stockholm. Det visar siffror från Sweco och stadsdelsförvaltningarna. Ca 300 personer var under 2019 intresseanmälda och i akut behov av bostad med särskild service enligt LSS eller SoL. Sweco beräknar att behovet av bostäder med särskild service kommer att öka med i genomsnitt 67 personer per år under perioden 2020-2029. För att möta behovet behöver 1056 lägenheter tillkomma fram till 2030.

Bristen på LSS-bostäder gör att personer i behov av bostad med särskild service tvingas antingen vänta länge på bostad eller lämna sin bostadsort då staden köper platser utanför Stockholm. Socialdemokraterna i Stockholms stadshus kräver nu att den borgerliga majoriteten tar fram fler LSS-bostäder. Socialdemokraterna föreslår att en central beställarfunktion av bostäder med särskild service inrättas under socialförvaltningen. Det för att skapa bättre förutsättningar för staden att planera för och möta behoven av boenden.

– Ingen ska behöva vänta i flera år på en bostad. Inte heller ska man tvingas lämna sin hemort på grund av att kommunen inte klarar av att få fram fler LSS-bostäder. Det är ett enormt misslyckande när stockholmare i behov av särskilt stöd tvingas lämna familj, vänner och sysselsättning för att flytta till annan ort. Staden måste nu agera och snabbt få fram fler bostäder. Redan idag är bristen på LSS-boenden akut och prognoserna visar att behovet kommer att öka ytterligare. Stockholm kan bättre än så här. Det säger Karin Wanngård (S), oppositionsborgarråd i en kommentar.

– Hitintills har den moderatledda majoritetens bostadspolitik handlat om att stoppa planerade bostäder och sälja ut allmännyttan. Det håller inte. Bostad är en social rättighet och det är något vi borde kunna enas om över blockgränsen. Jag förutsätter att Moderaterna nu lägger prestigen åt sidan och istället fokuserar på att få fram fler bostäder med särskild service, säger Karin Wanngård.

Bakgrund:

Boendeplan 2020-2030 – Bostad med särskild service SoL och LSS

Idag tvingas stadsdelarna köpa platser utanför Lagen om valfrihet (LOV) utanför Stockholm för 336 personer som har behov av bostad med särskild service. Det är personer som bedöms kunna bo i Stockholm om möjligheten fanns. Placeringar utanför LOV innebär nästan alltid högre kostnad än inom LOV. Om arbetet trappas upp med att få fram fler bostäder med särskild service kan staden spara miljoner årligen. Pengar som istället kan användas till att öka byggandet av LSS-bostäder och till att stärka insatserna för personer med funktionsnedsättning.

Socialdemokraternas förslag i korthet:

En särskild beställarfunktion inrättas vid socialförvaltningen. Ansvaret för att bostäder med särskild service beställs flyttas därmed till socialförvaltningen från stadens 13 stadsdelsförvaltningar. En beställarfunktion som har överblick över hela staden stärker förutsättningarna att planera för och möta behoven av boenden. Ingen ska tvingas bort från sin hemort på grund av brist på LSS-bostäder.

facebook Twitter Email