Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

Äldreborgarrådet måste markera mot vaccinationshaveriet

Nyligen presenterade siffror visar att endast 11 procent av de äldre i Stockholm med hemtjänst har fått minst en dos vaccin mot covid-19. I riket ligger snittet på 45 procent. Siffrorna visar samtidigt att vaccinationsandelen bland hemtjänstpersonalen i Stockholm ligger klart över rikssnittet. Det står tydligt att Region Stockholm har valt att nedprioritera de mest utsatta grupperna, tvärtemot Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Socialdemokraterna i Stockholms stad kräver nu att äldreborgarrådet Erik Slottner formellt riktar ett krav från Stockholms stad att Region Stockholm säkerställer att gruppen äldre med hemtjänst ges full prioritet.

– Regionens hantering av vaccineringen håller på att växa till en skandal. Man har medvetet nedprioriterat våra mest utsatta och sköra grupper. Alla andra regioner klarar av att vaccinera äldre och personal samtidigt, men det misslyckas man med i Stockholm. Trots att tilldelningen av vaccin är likadan över hela landet. Det säger Karin Wanngård, oppositionsborgarråd (S), Stockholm.

– Samtidigt hör vi ingenting från styret i staden, vi är ju dem som ska vara garanten för våra äldres trygghet. Man verkar inte bry sig nämnvärt om att det ser ut som det gör. Det duger inte. Jag vill att vi i Kommunstyrelsen i bred majoritet enas och beslutar om att skicka ett skarpt krav till Region Stockholm att äldre med hemtjänst ska prioriteras framöver. Det är ovanligt att vi som kommun gör en sådan markering mot regionen, men jag bedömer att det är absolut nödvändigt i rådande läge.

– Vi kan inte ha en situation där styret sitter på händerna och låter detta fortgå. Jag känner igen mönstret från början av pandemin. Där det tog oerhört lång tid innan insatser sattes in för att minska smittspridningen på våra äldreboenden.

facebook Twitter Email