Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

Allt fler äldre får avslag när de söker äldreboende

Antalet äldre som får avslag på sina ansökningar till äldreboenden ökar nu i Stockholm.

Från 2018 har andelen avslag för vård- och omsorgsboenden ökat med tre procentenheter, från 16,7 procent till 19,7 procent. Avslagen till servicehus har ökat med nästan 15 procentenheter från 2018 till 2019.

Även antalet domar som går emot stadens beslut har ökat från 25,5 procent 2018 till 39,9 procent 2019. Det visar att stadens bedömningar har förändrats eftersom högre instans gör andra bedömningar.

KD i Stockholm hade som vallöfte att införa en äldreboendegaranti i Stockholm för personer över 85 år. Nu får var femte person över 85 avslag på sin ansökan. Ganska långt ifrån en garanti.

Vi menar att den mer restriktiva biståndsbedömningen är en direkt effekt av de stora effektiviseringskrav som den borgerliga majoriteten lagt på äldreomsorgen, pengar måste sparas. Ett tryggt boende borde vara en självklar rättighet men nu minskar möjligheterna till det i Stockholm och det under en pandemi som redan drabbat äldre hårt.

Karin Wanngård kommenterar det här ytterligare på sin Facebook-sida. Dela gärna hennes inlägg och kommentera – klicka här!

Ärendet – ”Redovisning av beslut och analys av domar – särskilt boende 2019”:
http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1990498

facebook Twitter Email