Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

Bryt förlossningskrisen i Stockholms läns landsting.

Öka tillgängligheten och mångfalden

Stockholms läns landsting har mest resurser i landet men ändå befinner sig förlossningsvård i en djup kris. Barnmorskor och undersköterskor rapporterar återkommande om en ohållbar arbetsbelastning och rekordmånga kvinnor tvingas åka till andra landsting för att föda. Landstingsmoderaternas resultat efter 11 år är katastrofalt. Får vi väljarnas förtroende att styra efter valet vill vi vända utvecklingen!

Vi socialdemokrater vill:

  • Höja ersättning till förlossningsvården och mödrahälsovården med 150 miljoner kronor
  • Avskaffa vårdval förlossning, som lett till mindre valfrihet för länets kvinnor, för att istället kunna upphandla verksamheter med olika inriktningar på förlossningsvård.
  • Öka grundbemanningen inom förlossnings- och mödrahälsovården, införa mål om en barnmorska per kvinna i aktiv förlossning, bättre löneutveckling för barnmorskor och undersköterskor samt flexibla arbetsscheman med möjlighet till arbetstidsförkortning.
  • Skapa en sammanhållen vårdkedja mellan mödrahälsovård och förlossningsvård som erbjuder blivande föräldrar kontinuitet, en känd barnmorska och en förstärkt eftervård.
  • Låt en driven verksamhetsledare starta en ny förlossningsklinik på Karolinska sjukhuset i Huddinge. Vi vill se fler alternativ av förlossningsverksamheter i direkt anslutning till akutsjukhusen i stil med BB Sthlm och det populära men numera nedlagda Södra BB.
  • Starta ett BB-på-väg på Danderyds sjukhus – en mobil BB-enhet som kan avlasta eftervården, och skapa en trygg vård för barn och föräldrar som vill gå hem tidigt.

Hur har det blivit så här?

Den moderatledda alliansen har styrt förlossningsvården i Stockholm sedan 2006. Resultatet är en av landets djupaste förlossningskriser. De kommande åren saknas närmare 4 000 förlossningsplatser på grund av obefintlig styrning och planering. Sedan alliansen införde vårdval förlossning år 2009 så har såväl tillgänglighet som valfrihet för föräldrarna minskat. Systemet omöjliggör en planering av förlossningsvården efter behov. Det tydligaste exemplet är att mer än 3000 förlossningsplatser försvann över en natt när den privata kliniken BB Sophia lades ner förra året. Idag finns färre enheter att välja mellan och dessutom får färre föräldrar sitt förstahandsval av förlossningsenhet. Vi socialdemokrater vill avskaffa vårdval förlossning för att säkerställa en tillräcklig förlossningskapacitet, öka den verkliga valfriheten och göra en långsiktig plan för förlossningsvården.

Bristen på platser inom förlossningsvården leder också till en mycket pressad arbetsmiljö. Idag vittnar många barnmorskor och undersköterskor om att de inte har tid för utbildning och utveckling av vården. Vi ser därför med stor oro på att kapacitetsbristen inom förlossningsvården hindrar utvecklingen av nya moderna metoder och fler vårdfilosofier, som vi vet att många blivande föräldrar i Stockholms län efterfrågar. Genom att satsa på personalen kan vi locka tillbaka och behålla medarbetare så att fler förlossningsplatser kan öppna. I Stockholms läns landsting finns i grunden goda förutsättningar, men då krävs handling!

Vill du göra skillnad? Vill du engagera dig för en bättre förlossningsvård? Bli medlem i socialdemokraterna!

facebook Twitter Email