Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

Bygg expressvägar för cyklar i Stockholm

Socialdemokraterna i Stockholms stadshus föreslår att expressvägar för cyklar, så kallade cykelstrador, byggs i Stockholm. Förslaget har lämnats in till kommunfullmäktige och syftar till att möta den ökande cyklismen i staden. Inte minst under pandemin har cyklandet ökat och med det också antalet cykelrelaterade olyckor. Enligt Socialdemokraterna krävs det nu ytterligare investeringar i säker infrastruktur för att Stockholm ska bli en trygg och effektiv cykelstad. Runt om i världen har storstäder agerat snabbt under pandemin och anlagt nya cykelfiler. En ambitionshöjning behövs också i Stockholm, menar Socialdemokraterna.

– Den moderatledda majoriteten borde redan tidigt under pandemin fattat beslut och säkerställt lösningar för att möta den ökande cyklismen. Andra städer har agerat men från Stockholm har det varit tyst, vi vill därför att staden nu snabbutreder hur cykelstrador kan anläggas. Stockholm har visserligen en långsiktig plan för att bygga ut cykelnätet men pandemin kräver ytterligare insatser och ökade investeringar. Det säger Jan Valeskog (S), oppositionsborgarråd i en kommentar.

– Stockholm behöver en cykelpolitik för alla stockholmare. En bättre cykelinfrastruktur är nödvändig för att få stockholmarnas vardag att fungera. Cykelstradorna är inte hela lösningen men skulle innebära en tydlig kvalitetshöjning för dem som cykelpendlar. Staden kan inte acceptera en situation där konflikterna mellan olika trafikslag eskalerar utan måste agera så att det blir tryggt, säkert och effektivt att transportera sig i Stockholm, också med cykel. Säger Jan Valeskog.

Bakgrund:

Socialdemokraterna föreslår att tre cykelstrador anläggs. I väntan på att de är på plats ska tillfälliga cykelstrador upprättas. Förslaget innebär att vissa parkeringsplatser flyttas från aktuella gator till andra platser. I vissa fall kan det krävas att körfält för bilar istället reserveras för cyklar. Exakta dragningar och hur cykelstradorna bäst ska anslutas till befintliga cykelleder vill Socialdemokraterna att trafikkontoret utreder.

Norr: blåa cykelstradan i riktning med Birger Jarlsgatan eller Sveavägen.
Väst: röda cykelstradan i riktning med Sankt Eriksgatan.
Syd: gröna cykelstradan i riktning med Götgatan.

facebook Twitter Email