Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

Få insatser mot våld i nära relationer i Stockholm

Kvinno- och tjejjourer larmar om ökad våldsutsatthet under covid-19-pandemin. I en kartläggning av Dagens Nyheter bekräftar var tredje kommun att de har sett en ökning av förekomsten av våld i nära relationer jämfört med föregående år. Stockholms styre har trots detta inte presenterat några åtgärder för att möta det ökade våldet.

Därför lägger den rödrosa oppositionen ett förslag till kommunstyrelsen om en förstärkning av arbetet mot mäns våld mot kvinnor och barn. Förslaget innebär att förbättra förutsättningarna för stadens Relationsvåldsteam, säkerställa ekonomiska resurser för att vid behov möjliggöra längre placeringar på skyddat boende samt garantera behovet av bidrag till kvinno- och tjejjourer. Även informationsinsatser till Stockholms hushåll ingår i förslaget.

– Det här är en grupp som redan är väldigt utsatt, men som också har drabbats extra hårt av pandemin. Att Stockholm inte tar fram de resurser som krävs för att säkerställa stöd till våldsutsatta duger såklart inte. Man har valt att sänka skatten och sälja ut hyresrätter istället, och det gör uppenbarligen att staden inte mäktar med att hjälpa dem som har de allra tuffast. Så ska det inte vara. Det säger Karin Wanngård (S), oppositionsborgarråd i en kommentar.

– Mäns våld mot framförallt kvinnor och barn är ett enormt samhällsproblem och det finns all anledning för staden att skärpa arbetet mot våldet. Nu när vi dessutom får rapporter om att det ökar finns ingen tid att förlora, säger Clara Lindblom (V), oppositionsborgarråd.

– Hanteringen av mäns våld mot kvinnor och barn är ett historiskt haveri som fördjupats under pandemin. Att våldet har fått öka sedan i våras, trots att effekterna förutspåtts sedan lång tid tillbaka är ett allvarligt misslyckande av ansvariga politiker i staden. Vi vill se konkreta åtgärder för att stoppa denna skuggpandemi, säger Lisa Palm (Fi), gruppledare.

facebook Twitter Email