Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

Fler sommarjobbade och 8 av 10 nöjda

Nästan 8 av 10, eller 77 procent av de ungdomar som sommarjobbade i Stockholms stads regi 2018, är nöjda eller mycket nöjda med sitt sommarjobb – samma resultat som 2016 och 2017.

– Det här visar att vi kan fortsätta erbjuda väldigt många ungdomar sommarjobb utan att kvaliteten på jobben försämras, säger Emilia Bjuggren, arbetsmarknadsborgarråd (S) i Stockholms stad.

Det socialdemokratiskt ledda styret i Stockholm har varje år prioriterat att erbjuda så många ungdomar som möjligt sommarjobb i stadens regi. I år hade totalt 9053 ungdomar mellan 16-19 år ett kommunalt sommarjobb, en ökning med över 50 procent jämfört med 5 863 sommaren 2014, Alliansens sista sommar vid makten.

– Den största kritiken från oppositionen mot vår sommarjobbssatsning är att det inte går att skala upp såhär mycket utan att göra avkall på kvaliteten i arbetsuppgifterna. Stadens undersökningar visar att det går alldeles utmärkt, nöjdheten är till och med högre i år än år 2014 då drygt 3000 färre unga fick chansen till ett kommunalt sommarjobb. Då var 76 procent nöjda med sitt sommarjobb, säger Emilia Bjuggren (S), arbetsmarknadsborgarråd.

Fler än tidigare får information om att man kan sommarjobba i staden genom kompisar. Drygt 30 procent av de som söker har sett annonser i tidningarna. I undersökningen uppger 9 av 10 att de trivdes med sina arbetsuppgifter och över 90 procent att de upplevde sig bra omhändertagna på sin arbetsplats.

– Så länge jag får vara med och avgöra arbetsmarknadspolitiken i Stockholm så kommer vi att fortsätta erbjuda fler ungdomar sommarjobb varje år. Vi vet att det kan göra hela skillnaden att få några första rader på CV:t och en referens om man saknar kontakter eller andra vägar inte på arbetsmarknaden. Ingen ung ska behöva börja sitt liv i arbetslöshet i vårt Stockholm, säger Emilia Bjuggren (S), arbetsmarknadsborgarråd.

Årets sommarjobbsenkät: Sommarjobb 2018 resultatrapport
Rapporter från tidigare år: Siffror sommarjobb per förvaltning

facebook Twitter Email