Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

Förläng Parkteaterns säsong

Förläng Parkteaterns säsong och låt vårsäsongen dra igång tidigare. Det föreslår Socialdemokraterna i Stockholm. Under sommaren har Parkteatern haft en uppskattad men begränsad verksamhet för att möta de krav som ställs enligt rådande restriktioner.

Föreställningarna har genomförts på hemmascenen på Djurgården, där publiken begränsats till ett maxantal på 50 personer genom ett system med förbokade fribiljetter. Genom att utveckla utomhusteatern kan staden tillgängliggöra scenkonst även för de riskgrupper som inte vill eller ska gå på teater inomhus.

Om staden kan tillhandahålla filtar och infravärme bör säsongen kunna förlängas en bra bit in under hösten och dra igång tidigt våren 2021. Det menar Socialdemokraterna som nu vill att kulturborgarrådet skapar förutsättningar för Parkteatern att förlänga säsongen.

– Parkteatern är en mycket uppskattad verksamhet som skulle kunna erbjuda stockholmarna kulturupplevelser under en större del av året. För att det ska vara möjligt krävs det att kulturen prioriteras upp och får rätt stöd av den borgerliga majoriteten. Om staden kan erbjuda mer utomhusteater under trygga former skulle det vara en stor tillgång för stockholmarna. Det säger Emilia Bjuggren, oppositionsborgarråd (S) i en kommentar.

– Pandemin har slagit hårt mot Stockholms kulturliv med inställda föreställningar och arbetslöshet som följd. Den borgerliga majoriteten har inte skjutit till några nya medel utan lämnat en viktig bransch vind för våg. Kulturbranschen måste få ekonomiskt stöd av politiken och staden behöver dessutom tänka kreativt kring de egna verksamheterna. Att förlänga säsongen för Parkteatern är ett exempel på hur staden skulle kunna erbjuda stockholmarna kultur också under pandemin, säger Emilia Bjuggren.

facebook Twitter Email