Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

Helene Hellmark Knutssons tal till distriktsårskongressen

Disposition

  1. Intro/Vägvalet
  2. Utmaningar
  3. Kunskap och jobb
  4. Stockholmsregionen och vårt kontrakt
  5. Valarbete!
  6. Avslutning

 

1.   Valet – ett vägval för Sverige

 

Partivänner, jag är glad att se energin i luften idag.

För den kommer behövas.

 

Valet 2018 är det viktigaste men också tydligaste valet på väldigt länge.

Vi står inför ett val mellan fortsatta investeringar i det som bygger samhället starkt. Eller skattesänkningar, lägre löner och sämre villkor.

 

Mellan mer jämlikhet eller mer ojämlikhet.

Mellan ökad sammanhållning och trygghet eller ökad splittring.

 

Konflikten står helt enkelt mellan oss som vill utveckla den svenska modellen, och dem som vill avveckla den.

 

Vårt jobb nu är att göra detta tydligt för väljarna.

 

Att påminna dom att Sverige är ett land där vi håller ihop.

Ett land som står starkt och ett land där klyftorna mellan fattig och rik ska minska – inte öka.

 

Vårt budskap och vår politik, där vi står upp för lag och ordning och en stark välfärd, är en förutsättning för att vi ska lyckas. Det är inte antingen eller. Det är både och.

 

Sverige ska bli tryggare!

Med en bättre välfärd, hårdare tag mot brottsligheten och snabbare integration.

För det är vad vårt land behöver och vad väljarna kräver.

 

 

Därför investerar vi i det som bygger Sverige starkt. Samtidigt som vanligt folk får det bättre, genom efterlängtade satsningar som sänkt pensionärsskatt och höjt barn- och studiebidrag.

 

Och de investeringar som görs är viktiga för den växande Stockholmsregionen, speciellt när de kombineras med regionala och lokala satsningar.

 

Där det lokalt varje dag utförs stordåd som gör mig stolt som partidistriktsordförande! Av starka och ambitiösa kommunalråd, förtroendevalda och partimedlemmar.

 

Det kallar jag samhällsbygge! Och det här partivänner, det här arbetet ska vi fortsätta in i kaklet fram till valdagen.

 

2.      Utmaningar

Partivänner, vi vet också att detta inte är vad människor pratar om med varandra eller oss när vi möter dem.


Klyftorna

För klyftorna mellan fattig och rik och mellan stad och land, förort och innerstad har vuxit sig stora. Och vi behöver vara självkritiska för det här är en utveckling som pågått under lång tid. Allt för många upplever att politiker inte förstår situationen. Vilket i sin tur leder till ilska och frustration. Det här är en farlig utveckling som måste brytas.

 

Då måste vi måste vara närmare väljarna, lyssna till människors oro, men också på deras förväntningar och drömmar.

 

Men det måste också märkas i vår politik.

Vi ska klara av att skapa både hopp, framtidstro och trygghet.

Vi måste återuppbygga tilliten till vårt gemensamma samhällsbygge.

 

Otryggheten/lag och ordning

Partivänner,

Att vanligt folk upplever mer otrygghet är något vi aldrig någonsin kan acceptera.

 

I vårt samhälle ska vi röra vi oss fritt och tryggt. I vårt samhälle sätter inte brottslingar agendan. Trygghet är en förutsättning för jämlikhet och jämställdhet, och ytterst frihet.

 

Ökade resurser för polisen är en nödvändighet för att bekämpa dagens kriminalitet. Otryggheten är inte heller jämlikt fördelad utan skiljer sig mellan stadsdelar. Där utsattheten är som störst är också otryggheten som störst.

 

Det är därför vi fortsätter satsa på polisen, med mer resurser och fler utbildningsplatser. Men bara fler poliser räcker inte. Det vet vi. Det förstår inte borgerligheten. Vi ska vara kompromisslösa mot brotten. Men vi ska vara lika kompromisslösa mot brottens orsaker.

 

3.  Kunskap och jobb

Och vi ska minnas att en av förutsättningarna för att nå ett samhälle där människor känner trygghet är att det finns tillgång till utbildning för alla, oavsett bakgrund, var du bor eller vilka föräldrar du har. Med kunskap kommer trygghet.

 

För att lägga grunden till detta så investerar regeringen stort i skolan och lärarna. Alla barn och elever ska få möta behöriga och kompetenta lärare som går in i klassrummet med både krav och höga förväntningar på var och en – och rätt förutsättningar att skapa studiero och fokus på lärande i skolan.

 

Ingen! Ingen ska lämnas i skolan utan bra lärare!

 


 

Och för att skapa jobb och välstånd genomför vi också ett nytt kunskapslyft. Vi gör den första stora utbyggnaden av högskolan på 10 år på nära 25 000 platser i hela landet till 2021. Möjligheterna behöver öka för människor att kunna studera vidare, byta karriär och bilda dig under hela livet och i hela landet oavsett var de bor.

 

Regeringens besked är därför tydligt: Sverige ska konkurrera med kunskap och kompetens – inte med låga löner och dåliga arbetsvillkor

 

4.  Stockholmsregionen och vårt kontrakt

Idag har jag och Anders Ygeman lanserat vårt gemensamma Framtidskontrakt för Stockholmsregionen.

 

Stockholm är en bra region att leva i. En möjligheternas plats där människor kan växa. Här utvecklas kunskap, idéer och nya jobb. Samtidigt är vi fria att forma våra liv efter våra egna drömmar och ambitioner.

 

Men det finns samtidigt stora utmaningar. Många människor känner otrygghet och oro för grov brottslighet och våld. Det finns en tveksamhet om integrationen av nyanlända fungerar och en oro om segregationen kommer att öka.

 

Efter en lång tid av alliansstyre under 2000-talet, med en övertro på marknaden och privatiseringar, har Stockholmsregionen dragits isär. Klyftorna har ökat och ojämlikheten begränsar möjligheterna för många i Stockholmsregionen.

 

Moderaterna har styrt över sjukvården i Stockholms läns landsting i tolv år. Deras vanstyre måste få ett slut. Vi vill ta över och sätta patienten i centrum. Pengarna ska gå till bättre vård – inte till stora vinster för vårdbolag och konsulter.

 

Det borgerliga styret av landstinget här i Stockholm har också blivit ett avskräckande exempel även på riksnivå.

Alla vet numera vad NKS är för något och hur oerhört illa Moderaterna och de andra borgerliga partierna har skött det. Och det här måste vi påminna om – vilka konsekvenser den borgerliga politiken konkret får för människors hälsa och tillgång till vård. I höst ska vi ta tillbaka landstinget och se till att folk får den vård de förtjänar.

 

Och för detta har vi ett kontrakt vi vill skriva med väljarna i Stockholmsregionen med 3 punkter:

 

  • Ett: Vårdens pengar ska gå till vård. Inget annat. Personalen ska få bättre förutsättningar att göra sitt jobb. Det går före skattesänkningar och skenande kostnader för konsulter och privatiseringar. Vi är redo att öppna de stängda vårdplatserna, korta operationsköerna och skapa en vård som finns där när du behöver den!
  • Två: Alla ska bidra, ingen ska lämnas efter. Fler ska jobba och de som står utanför arbetsmarknaden ska snabbt i utbildning som leder till jobb. Vi ska bygga fler bostäder som vanligt folk har råd att efterfråga och stoppa utförsäljningar av hyresrätter.

Då kan äldre hitta ett nytt boende och ungas kötid för ett första kontrakt kortas. För ett självständigt liv börjar med egen försörjning och egen bostad.

 

  • Tre: Kriminalitet ska aldrig vara en karriär. Inget barn ska hamna fel för att samhället eller familjen sviker. Unga ska studera eller arbeta och skolan ska ge alla verktyg att lyckas. Tidiga insatser och 2000 fler poliser till Stockholmsregionen ska strypa gängens rekrytering och skapa trygghet för stockholmarna!

 

Kort sagt – Ett samhälle där vi blir starkare tillsammans!

 

6. Valarbete

Partivänner, för att vinna valen kommer vi att behöva jobba oerhört hårt.

”Business as usual” kommer inte att räcka. Det här är inte ett sånt val.

 

Nu är det dags för samtal, samtal, samtal.

Vi måste möta väljarna och berätta för dem vad som står på spel i årets val:

 

Investeringar i det gemensamma kontra skattesänkningar för dem som har mest. Mellan en politik för mer trygghet och ökad jämlikhet eller en politik som skapar otrygghet och ökar ojämlikheten och klyftorna.

 

Alla vi här inne har valt väg. Men det räcker inte. För vi vinner val genom samtal med våra medmänniskor. Det är i längden det viktigaste verktyget för att vinna människors stöd och förankra vår politik.

 

Nu sker den största samtalskampanjen någonsin i Sverige. Vi ska i regionen samtala med 300 000 väljare fram till valdagen. Vi ska göra det med personligt engagemang och med en övertygelse om vad Sverige och vår region behöver för att klara utmaningarna.

 

 

Och vi ska bli fler som kampanjar. Vi ska värva! Vi ska värva 2500 nya medlemmar. Att stärka vårt parti är en av de viktigaste uppgifter vi har för att stärka demokratin.

 

Just nu är det våra två partidistrikt som växer snabbast.

 


Partivänner,

valrörelsen kommer innebära hårt jobb. För det är då det är upp till bevis. Men det kommer också innebära många skratt. Valrörelse är det roligaste man kan vara med om.

 

Och, det kommer att vara mödan värt. För när vi ser tillbaka på den lyckade valrörelsen 2018 kommer varje knackad dörr, varje samtal, varje nyvärvad medlem att berätta en del av framgångshistorien!

7.  Avslutning

 

Vårt löfte till väljarna i valet 2018 är att fortsätta göra allt som står i vår makt för att göra Sverige och Stockholmsregionen tryggare och mer jämlikt.

 

Partivänner, nu vinner vi val!

 

 

facebook Twitter Email