Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

Inför särskilda seniortider på Stockholms simhallar och bibliotek för att bryta äldres isolering

Socialdemokraterna i Stockholms stadshus vill att staden inför särskilda seniortider på stadens simhallar och bibliotek. Så att personer över 70 år på ett tryggt och säkert sätt kan få ökad tillgång till stadens verksamheter under pandemin. Förslaget har lämnats till kommunstyrelsen och innebär, om det antas, att stadens förvaltningar får i uppdrag att se över vilka möjligheter som kan erbjudas äldre stockholmare i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

För många äldre har verksamheter som simhallar, gym och bibliotek utgjort en viktig del av det aktiva livet. Genom att införa seniortider motverkas delar av den sociala isoleringen för många.

– Vi såg att livsmedelshandlare relativt tidigt ställde om och erbjöd gruppen 70+ möjlighet att handla särskilda tider. Kommunen bör rimligtvis kunna utföra något liknande. Stadens gym och simhallar skulle kunna öppna en särskild tid i veckan enbart för dessa grupper. Givetvis utfört på ett sätt som följer gällande rekommendationer. Det säger Karin Wanngård (S), oppositionsborgarråd i en kommentar.

 

 

 

 

 

– För många har den sociala isoleringen varit tuff. Det finns många äldre vars sociala kontakter i hög grad kretsar kring kommunala mötesplatser. Genom att erbjuda särskilda seniortider i stadens simhallar och bibliotek underlättar vi för fler äldre att vara aktiva samtidigt som rekommendationerna för distansering kan följas. Säger Karin Wanngård (S).

facebook Twitter Email