Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

Karin Wanngård (S): Tidigarelägg avvecklingen av Bromma flygplats – ”nu finns det brett politiskt stöd”

Nyligen förespråkade Jacob Wallenberg att Bromma flygplats ska avvecklas och att en kraftsamling ska ske för Arlanda. Socialdemokraterna har länge förespråkat samma linje. När Stockholms nya borgerliga styre presenterade sin politiska plattform meddelades också att avtalet för Bromma inte ska förlängas.

Det finns således en bred majoritet i stadshuset för att avveckla Bromma flygplats och stärka Arlanda. Eftersom frågan därmed är politiskt avgjord bör planarbetet påbörjas skyndsamt.

En nedläggning av Bromma flygplats möjliggör att drygt 35 000 nya bostäder byggs i Stockholm. Socialdemokraterna anser att Stockholm i samband med nedläggningen ska bistå med finansieringen av Arlandas utbyggnad och starta planeringen för en ny tunnelbanelinje.

– Det finns nu ingen anledning att vänta så länge som 2038 på att lägga ner Bromma flygplats om rätt åtgärder vidtas nu. Alla är överens om att avtalet inte ska förlängas, därmed är alla hinder bortröjda för att sätta igång arbetet. Stockholm behöver fler bostäder och det ska inte dröja tio år till, säger Karin Wanngård (S).

Arlandarådets slutrapport ska vara klar till slutet av året. I den utredningen föreslås den långsiktiga riktningen för regionen.

– Vi socialdemokrater bjuder därför in till en bred politisk överenskommelse om att påskynda nedläggningen av Bromma och utbyggnaden av Arlanda. Det är långsiktigt viktigt för en växande stad, säger Karin Wanngård (S).

facebook Twitter Email