Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

Kraftigt underbetyg för Stockholms hållbarhetsarbete

Dagens Samhälle listar vilka kommuner som ligger bäst till i arbetet för att uppnå Agenda 2030. Analysen är omfattande med 19 000 mätpunkter. I mätningen delas kommunerna in enligt SKR:s tre kommungrupper där Stockholm tillhör gruppen storstäder tillsammans med 45 andra kommuner. År 2019 tog Stockholm plats 7 i rankingen inom gruppen, i år rasar huvudstaden till plats 30.

– Jag är förvånad. Med tanke på den höga svansföring som kommunens politiska ledning har är det mycket oroande att Stockholm rasar i mätningen. Det är en seriös granskning som Dagens Samhälle har gjort och uppenbarligen är det något som inte fungerar i stadens arbete för att nå hållbarhetsmålen. Majoriteten måste rannsaka varför vi tappar så mycket som vi gör. Det säger Emilia Bjuggren (S) i en kommentar.

– Ett område där Stockholm ligger dåligt till handlar om trångboddhet. Så länge som Stockholms borgerliga majoritet inte bygger några bostäder kommer problemet bara att förvärras. Dessutom säljer staden ut hyresrätter med lägre hyror i en tid när allt fler har svårare att ta sig in i bostadsmarknaden. Det påverkar självklart målen i Agenda 2030, avslutar Emilia Bjuggren (S).

Dagens Samhälle har i Agenda 2030-rankningen använt sig av de nyckeltal som Rådet för främjandet av kommunala analyser (RKA) tagit fram. Stockholm får en totalpoäng på 21.94 vilket innebär en trettionde plats i kategorin storstadskommuner och på plats 75 totalt.

Länk till rankningen

facebook Twitter Email