Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

Krav inför årets första fullmäktige: ”Fatta beslut om att tillståndsplikt ska gälla för elsparkcyklarna”

Precis som förra året har det varit många olyckor med elsparkcyklar under sommaren. Enligt en studie som Folksam gjort är det främst huvudskador som uppstår vid elsparkcykelolyckor. Men studier visar även att den stora mängden felaktigt parkerade elsparkcyklar riskerar att orsaka att andra trafikanter skadas, då de ligger och skräpar på exempelvis cykelbanor och trottoarer. Många upplever även att framkomligheten har blivit kraftigt begränsad som ett resultat av elsparkcyklarna.

Samtidigt har Stockholms stad vägrat att ens försöka reglera fordonen, trots att utrymme finns inom gällande lagstiftning. Socialdemokraterna i Stockholm menar att det får vara slut med politisk senfärdighet och uppmanar majoriteten att fatta beslut på terminens första fullmäktige om att stadens inställning är att tillståndsplikt för fordonen ska gälla i Stockholm.

– Jag och många med mig menar att det räcker nu. Nu har vi haft två somrar utan att det lyfts ett finger från politiskt håll. Trots alla olyckor, försämrad framkomlighet och nedskräpning. Den politiska majoriteten har konsekvent ställt sig på bolagens sida istället för på stockholmarnas. Det säger oppositionsborgarrådet Jan Valeskog (S) i en kommentar.

– Det har hela tiden funnits utrymme inom ordningslagen för att reglera detta. Det har såväl Sveriges främsta expert på ordningslagen, SKR som Polisen nationellt slagit fast. Ändå görs inget. Istället slingar man sig och påstår att det behövs en ny lagstiftning, det är en dimridå som enkelt skingras om man sätter sig in i lagstiftningen. Tyvärr finns denna senfärdighet hos polisen i Stockholm också, som har varit motvilliga till att agera trots att man centralt har slagit fast vad som gäller. Att politiskt trycka på i frågan från stadens sida skulle vara ett sätt att lösa upp knutarna.

– Vi har ett fullmäktige snart, jag förutsätter att man tar upp huvudet ur sanden och beslutar om att det från stadens sida är solklart att tillståndsplikt gäller för bolagen. Och att detta kraftfullt ska drivas gentemot polisen i Stockholm. Då kan vi ställa krav på bolagen, precis som på andra kommersiella aktörer som har verksamhet på våra gator och torg.

facebook Twitter Email