Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

Låt gymnasieelever i behov av extra stöd få ersättning för sommarskola

Socialdemokraterna i Stockholms stad föreslår att årets sommarskola utökas kraftigt och att gymnasielever ska få ekonomisk ersättning vid full närvaro. Det mot bakgrund av att gymnasieleverna under våren har studerat hemifrån och att många elever nu behöver extra stöd för att inte halka efter och riskera ofullständiga betyg. Socialdemokraterna föreslår vidare att sommarskolan ska bedrivas på öppna grundskolor i elevernas närområde, att eleverna erbjuds fri lunch och att staden står för internetuppkoppling.

– Det extraordinära läget kräver att staden sätter in olika insatser för att säkerställa att elever når kunskapsmålen. Särskilt viktigt är det för den grupp elever som behöver extra stöd, ingen ska halka efter. Genom att erbjuda sommarskola för en bred målgrupp kan de elever som av olika anledningar inte kunnat tillgodogöra sig undervisningen få en chans att komma i kapp. Det säger Kadir Kasirga (S), oppositionsborgarråd i en kommentar.

– Gymnasieleverna har tagit ett stort ansvar under pandemin när de har studerat hemifrån. Staden måste nu sätta in stöd så att de som riskerar icke godkända betyg kan komplettera sina studier och inte drabbas negativt. En utökad sommarskola med ersättning för gymnasieeleverna är också en kostnadseffektiv åtgärd eftersom man förebygger framtida problem som arbetslöshet och segregation. Säger Kadir Kasirga.

Socialdemokraterna i Stockholms stads förslag:

  • Utöka sommarskolan kraftigt för de elever i årskurs 8 och 9 samt gymnasiet som är i behov av extra stöd
  • Varje stadsdel ska säkerställa att sommarskolan bedrivs i elevernas närområde för att minska behovet av resor
  • Gymnasieelever som är i behov av sommarskola ska få en ersättning av kommunen. Det gäller vid full närvaro vid sommarskolan
  • Eleverna ska ha tillgång till fri internetuppkoppling via staden
  • Eleverna ska erbjudas kostnadsfri lunch
facebook Twitter Email