Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

Moderaterna missar chansen att lösa skolplatsbristen i Mariehäll

Mariehäll är ett område i Stockholm som har akut brist på skolplatser. Det gäller barn i alla åldrar. Exploateringsnämnden har beslutat att bygga endast en högstadieskola trots behovet av skolplatser för yngre barn. Den föreslagna platsen är också den enda platsen i hela området som kan rymma en större skola. Socialdemokraterna anser att användningen av platsen är ineffektiv och att staden borde ta chansen till att bygga en F-9 skola.

Att organisera skolor som F-9 har visat sig skapa en större kontinuitet och långsiktighet för eleverna. Och för lärarna blir det lättare att utforma och genomföra insatser som håller en längre tid. Den chansen tappas när staden endast vill bygga en högstadieskola i Mariehäll.

– Stadens exploateringskontor har pekat ut att platsen i Mariehäll kan användas till en större skola. Trots det vill högerpartierna dra ner på ambitionen och därmed skapa större problem för området i framtiden. Det här är en del av en större trend där barn och ungdomar nedprioriteras av majoriteten. Vi har sett det på skolbudgeten och nu ser vi det också i byggandet av skolor. Det säger Emilia Bjuggren (S) i en kommentar.

– Inga barn ska behöva pendla över halva staden för skolundervisning. Och denna dumsnålhet att bara bygga en högstadieskola istället för en F-9-skola betyder att det fortsatt kommer finnas barn som tvingas åka långt för undervisning. Bara för att majoriteten valde ett dumsnålt alternativ. Säger Emilia Bjuggren.

facebook Twitter Email