Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

Nästan 50 tjänster försvinner när utbildningsförvaltningen ska spara 90 miljoner

Stödet till Stockholms skolor minskar kraftigt när utbildningsförvaltningen tvingas spara 90 miljoner. Besparingarna är en följd av den låga tilldelning till skola och förskola, i praktiken en nedskärning, som den blågröna majoriteten genomförde i budget för 2020. Ett femtiotal tjänster försvinner från utbildningsförvaltningen samtidigt som stödet till skolor, rektorer och enskilda lärare begränsas. Socialdemokraterna i Stockholms stad befarar nu att förutsättningarna för lärarna att fokusera på kärnuppdraget, att bedriva undervisning, försämras.

– När moderaterna drev igenom sin skattesänkning lovade de att den inte skulle drabba skolan. Det blir allt mer tydligt att de inte håller det löftet. Moderaternas nedskärningsbudget försämrar nu förutsättningarna för lärarna att utföra sitt kärnuppdrag, att bedriva undervisning. Det säger Karin Wanngård, oppositionsborgarråd (S) i en kommentar.

– Skolan är den absolut viktigaste skyddsfaktorn för barn och unga. En bra skoltid lägger grunden för att lyckas med vidare studier och jobb. Under förra mandatperioden lyckades vi vända skolresultaten och allt fler blev behöriga till gymnasiet. Det arbetet kräver fortsatta investeringar i skolan och att utbildningsförvaltningen får tillräckligt med resurser för att bistå skolorna i deras arbete. Nu blir det istället besparingar som rektorerna ska hantera, säger Karin Wanngård.

Bakgrund:

  • Utbildningsförvaltningen centralt tvingas spara 90 miljoner kronor på grund av den låga tilldelningen till skola och förskola i budget för Stockholm 2020
  • Cirka 50 tjänster försvinner från utbildningsförvaltningen som en följd av nedskärningarna
  • Stödet från förvaltningen för utveckling av fritidshemsverksamheten avslutas successivt under våren
  • Lärarcoaching och annat individuellt stöd minskas successivt under våren
  • Stödet från utvärderare och analytiker direkt till skolor kommer att minska från våren
  • Processledarstödet för digitalisering i skolan tas bort från januari 2020
facebook Twitter Email