Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

Omfattande satsning på barn och unga i (S)-budget

Idag presenterade Socialdemokraterna sitt budgetalternativ för 2021. Skatten höjs med 14 öre för att finansiera en kraftig satsning på barn och unga. Förslaget innebär även att staden kan lägga mer resurser på skola och förskola, en verksamhet som det Moderata styret under mandatperioden ålagt med besparingar. Byggmålen höjs och bättre arbetsvillkor för personal inom omsorgen införs. Karin Wanngård, oppositionsborgarråd (S) kommenterar.

– Vi har nu haft två år med skattesänkningar, utförsäljningar av hyresrätter och en marknadsfundamental syn på hur vi behandlar anställda inom omsorgen. Det räcker nu, Stockholm kan bättre. Skola och förskola får ökade resurser och vi tar bort hela avgiften till fritidsklubbarna istället för att höja den som majoriteten gör. Den här typen av satsningar är oerhört viktiga för att unga inte ska hamna snett. Stockholm har stora problem med skjutningar och gängen rekryterar långt ner i åldrarna. Att inte orka se och möta det duger inte. Vårt barn- och ungdomslyft innebär möjligheter till en bättre framtid för våra unga.

– Utöver det höjer vi byggmålen och säger nej till de utförsäljningar av hyresrätter som varit vägledande för den så kallade bostadspolitik som nu förs. Inbromsningen av byggandet oroar mig mycket, på sikt kommer det slå mot arbetsmarknaden och vår tillväxt. De interna oenigheter som finns i majoriteten gör att vi nu verkar missa våra bostadsmål. Att hålla ihop majoriteten och sitta kvar vid makten verkar vara viktigare än att se till att folk har någonstans att bo.

– Vi satsar också på bättre villkor för vår personal inom omsorgen. Vi ska bort från timanställningar och se till att folk har bra villkor och rimliga löner. Pandemin har blixtbelyst hur viktig denna verksamhet är, och den blinda tron på marknaden som väglett styret fungerar inte, inte minst har misslyckandena att bromsa smittspridningen bland våra äldre visat det.

Vill du läsa en kortversion av budgeten?

Vill du läsa budgeten i sin helhet?

facebook Twitter Email