Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

Planerad utbyggnad av Högalidskolan stoppas

Den planerade utbyggnaden vid Högalidskolan som skulle säkerställa lokaler för elever med särskilda behov blir inte av. Det står nu klart efter att den styrande majoriteten stoppar utbyggnaden, trots att behovet av särskilda lokaler för den här typen av verksamhet fortsatt är stort. Socialdemokraterna har begärt återremittering av ärendet vilket avslogs av utbildningsnämnden.

Ärendet gällde uppförandet av en särskild byggnad med lokaler för så kallad CSI-verksamhet (central grupp för särskild inriktning) vid Högalidskolan. I dagsläget bedrivs verksamheten i externa lokaler, och tanken med att bygga nya lokaler vid skolan var att eleverna skulle knytas närmare skolan för att möjliggöra en integrering. Den nya byggnaden skulle inrymma en CSI-verksamhet med 30 elever och göras omställningsbar till 90 elever i fullstora klasser.

– Vi tog det ursprungliga beslutet i mars 2018 och då var alla överens om behovet av att bygga nya lokaler för dessa elever. Nu vänder man helt plötsligt och det handlar helt enkelt om att pengarna tagit slut. Man valde en skattesänkning före den här typen av satsningar, det är fel prioritering. Det säger Kadir Kasirga, oppositionsborgarråd (S).

– Att bygga nya lokaler skulle göra mycket för de här eleverna. De skulle komma närmare sina kamrater på skolan och integreras i skolverksamheten på ett bra sätt. Det är faktiskt obegripligt att man väljer att inte satsa på just denna grupp, som är i stort behov av extra stöd och hjälp.

facebook Twitter Email