Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

Pressmeddelande från regeringen: Krisstöd till ett antal statligt finansierade kulturinstitutioner

Regeringen föreslår ett krisstöd på 124,6 miljoner kronor för att mildra de negativa ekonomiska konsekvenserna pga. kraftigt minskade intäkter till följd av spridningen av covid-19 till ett antal statlig finansierade kulturinstitutioner. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. 

Spridningen av covid-19 och de restriktioner och allmänna råd som införts med anledning av sjukdomen medför stora ekonomiska konsekvenser för kulturlivet. Museer och teatrar har behövt och behöver i många fall fortsatt hållas stängda och har därmed svårt att uppfylla sina samhällsnyttiga funktioner med att främja kulturupplevelser, kunskap och fri åsiktsbildning.  

Statligt finansierade kulturinstitutioner är i varierande omfattning beroende av avgiftsintäkter. Trots omfattande besparingsåtgärder och tidigare erhållna statliga krisstöd har rådande situation lett till att vissa av dessa verksamheter befinner sig i ett mycket svårt ekonomiskt läge med akuta likviditetsproblem under våren och sommaren.  

Därför föreslår regeringen att staten ekonomiskt stöttar vissa av dessa kulturinstitutioner så att de kan överleva krisen och finnas kvar den dag öppethållande åter blir möjligt. 

Regeringen avser att överlämna detta förslag i en kommande ändringsbudget till riksdagen. 

Verksamheter som berörs: Vasamuseet, som är en del av myndigheten Statens maritima och transporthistoriska museer, Stiftelsen Skansen, Stiftelsen Tekniska museet, Stiftelsen Nordiska museet, Stiftelsen Prins Eugens Waldemarsudde, Stiftelsen Dansmuseifonden för Dansmuseet, Nobelprismuseet, Stiftelsen Drottningholms slottsteater, Unga Klara och Voksenåsen AS. 

facebook Twitter Email