Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

Pressmeddelande från regeringen: Stöd till arrangörer av evenemang

Regeringen avser införa ett nytt ekonomiskt stöd till arrangörer av evenemang som planeras genomföras under perioden juli-december 2021 men som inte kan genomföras eller måste begränsas i stor utsträckning till följd av restriktioner med anledning av spridningen av covid-19. Förslaget innebär att staten står för delar av den ekonomiska risken. Utformningen av stödet bereds för tillfället inom regeringskansliet och regeringen avser återkomma om detaljerna kring detta.Det bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Pandemin har inneburit att bland annat arrangörer av evenemang har drabbats hårt ekonomiskt, eftersom begränsningen i antalet deltagare förhindrar dem att bedriva verksamhet. Det gäller exempelvis arrangörer av konserter, scenkonstföreställningar, utställningar, festivaler och andra liknande kulturevenemang, mässor, marknader, evenemang inom det civila samhället samt idrotts- och andra sportevenemang. Mot bakgrund av detta föreslår regeringen nu därför ett evenemangsstöd riktat till dessa typer av evenemang.

Regeringen kan i nuläget inte uttala sig om när det kommer att vara möjligt att tillåta evenemang av en viss storlek eller vilka restriktioner som kommer att gälla för evenemang när de tillåts. I denna osäkra situation och för att evenemang som kräver framförhållning ska kunna komma till stånd när smittläget så tillåter, är det en viktig signal att staten kommer att stå för en del av planeringskostnaden om ett evenemang inte kan genomföras eller måste begränsas till följd av spridningen av covid-19.

Stödet ska enligt förslaget uppgå till högst 70 procent av de kostnader som inte täcks av intäkter eller andra stöd.

Stödet förutsätter godkännande av Europeiska kommissionen innan regeringen kan fatta beslut om införande.

Det nya evenemangsstödet är en av de åtgärder regeringen avser vidta för att stimulera återstart när läget så tillåter och bör ses tillsammans med de stöd till kultur och idrott som regeringen också föreslår.

facebook Twitter Email