Rädda 1177

När du ringer 1177 ska du kunna lita på att du får en trygg sjukvårdsrådgivning.

Nätläkarbolaget KRY köper nu företaget som driver 1177 i Region Stockholm. Det är djupt problematiskt att regionens egen rådgivning nu ska hanteras av en stor enskild vårdgivare – som dessutom sedan tidigare använt tvivelaktiga metoder i sin hantering av patientkontakter.

För att köpet ska gå igenom måste dock regionen godkänna det.

Vi socialdemokrater menar att detta måste stoppas och att 1177 måste återtas i egen regi. Sjukvårdsrådgivning ska bedrivas av regionen – inte av nätläkarbolag. Försiktighetsprincipen måste råda.

Skriv under namninsamlingen och hjälp till att rädda 1177!

Dela gärna filmen ”Kry köper 1177 Stockholm” i dina kanaler.

facebook Twitter Email