Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

Räddningspaket för sjukvården i Stockholmsregionen

Personalen, patienterna och ledande sjukhusföreträdare varnar för att patienternas trygghet är hotad i och med massuppsägningarna på Karolinska sjukhuset. De 600 läkare och undersköterskor som nu varslats om uppsägning är endast toppen av ett isberg, fler uppsägningar är att vänta.

På regionfullmäktige 19-20 november kommer vi Socialdemokrater att lägga fram ett förslag på ett räddningspaket för vården på en halv miljard kronor

– När verkligheten förändras måste också politikens prioriteringar anpassas. Det har nyligen blivit känt vilka konsekvenser det moderatledda styrets nedskärningar på sjukhusen riskerar att få. Vi lyssnar på oron för hur massuppsägningar av vårdpersonal kan slå mot patientsäkerheten. Därför har vi gjort förändringar i vårt budgetförslag och föreslår nu ett särskilt räddningspaket för sjukvården. En halv miljard kronor för att rädda kvar viktig personal och trygga patienterna, säger Aida Hadžialić (S), finansregionråd i opposition.

– Vi skjuter till pengar för att sjukhusen ska kunna behålla sin personal. Karolinska Universitetssjukhuset betalar i likhet med övriga sjukhus höga hyreskostnader till regionen. Vi vill i detta extraordinära läge ge sjukhusen tillfälliga hyreslättnader för att frigöra resurser som kan gå till att behålla personal och värna patientsäkerheten, säger Aida Hadžialić (S), finansregionråd i opposition.

Flera av regionens sjukhus går med stora ekonomiska underskott. Trots det väljer de styrande Moderaterna att i sitt budgetförslag ställa höga effektiviseringskrav på sjukhusen. Om inget görs kommer det betyda stora nedskärningar av vårdpersonal. En del av detta kan klaras genom effektiviseringar som inte går ut över den patientnära vårdpersonalen, men med nuvarande ekonomiska ramar kommer sådana nedskärningar inte att kunna undvikas. Vi föreslår därför att medel tillskjuts för att sjukhusen ska kunna behålla sin personal.

Socialdemokraternas förslag: Räddningspaket för sjukvården

För att trygga patientsäkerheten och säkerställa goda arbetsvillkor för vårdpersonalen vill vi förhindra att varslet på Karolinska omsätts i massuppsägningar. Dessutom vill vi ge samtliga sjukhus bättre ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar att bedriva en trygg och patientsäker vård.
Vi socialdemokrater föreslår därför en halv miljard kronor extra 2020 för att sjukhusen ska kunna behålla vårdpersonalen.

I vårt budgetförslag styr vi om pengar från vårdval, administration och höga konsultkostnader. På det sättet finansierar vi 250 miljoner kronor extra till akutsjukhusen och TioHundra (Norrtälje sjukhus) nästa år. Utöver redan aviserade 200 miljoner kronor viker vi ytterligare 25 miljoner kronor av avsatta resurser till hälso- och sjukvårdsnämnden till sjukhusen. Dessutom har vi budgeterat för 25 miljoner kronor som ska gå till att stärka förlossningsvården på akutsjukhusen.

I detta allvarliga läge ser vi dock behov av ytterligare ekonomiska tillskott:

Vi vill ge akutsjukhusen tillfälliga hyreslättnader 2020 motsvarande 200 miljoner kronor. Detta finansierar vi genom att budgetera med ett tillfälligt något lägre resultat för regionen, målet är dock att även framgent ha en budget i balans.
Vi vill styra om ytterligare 50 miljoner kronor från vårdvalen till sjukhusen nästa år.
Vårdvalens kostnader ökade 2018 med 6,4 %, vilket motsvarade 850 miljoner kronor. I nuvarande läge ser vi att ökningen 2020 behöver dämpas för att frigöra resurser till sjukhusen.

facebook Twitter Email