Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

Reformer för ett tryggare Sverige

Vi Socialdemokrater väljer investeringar i samhällsbygget före orättvisa och ofinansierade skattesänkningar. Med denna budget har vi sammantaget investerat över 40 miljarder kronor i samhällsbygget – i vård, skola, omsorg och klimat. Det är så vi bygger Sverige starkare, med fler i arbete, förbättrar elevers skolresultat och en stärkt välfärd.

Mycket går bra i Stockholmsregionen men mycket måste också förbättras. Bostadsbristen hotar att skada den positiva utvecklingen av regionen, kompetensförsörjning inom livsviktiga välfärdstjänster måste säkras och otryggheten bekämpas. Elever har fortfarande ojämlika förutsättningar att nå kunskapsmålen i skolan. Många oroar sig fortfarande över om välfärden verkligen finns där när man behöver den.
Jobben i Stockholmsregionen blir allt fler och byggtakten är den högsta någonsin. Sedan 2014 har arbetslösheten stadigt minskat. Samtidigt ser vi att kompetensbrist leder till att många lediga jobb inte tillsätts och för att fler ska komma i arbete bygger regeringen ut Kunskapslyftet, skapar ett samlat anställningsstöd och gör riktade insatser mot de grupper som har svårast att etablera sig på arbetsmarknaden.

I Stockholmsregionen ska alla ha rätt att känna sig trygga och säkra oavsett var de bor.
Tryggheten behöver öka i hela samhället samtidigt som poliserna behöver bli fler och bättre rustade i kampen mot brott. Det brottsförebyggande arbetet måste stärkas tillsammans med civilsamhället.
Regeringen stärker både Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, SOS Alarm och Kriminalvården med 3,2 miljarder kronor.
I skolan läggs grunden för samhällsbygget där elever ges möjligheter att rustas för vidare studier, arbetsmarknad och samhällsliv. Den svenska skolan har efter en lång period av försvagade kunskapsresultat nu förbättrats men vi ser samtidigt att ojämlikheten ökar. För att ojämlikheten ska brytas så krävs det insatser.
Vi fortsätter utveckla skolan genom att investera i fler lärare, mindre klasser och mer kunskap för alla elever. Stockholmsregionen skall ha en jämlik kunskapsskola oavsett var i länet du bor och därför investerar regeringen för att kunskapssäkra de mest utsatta skolorna.

Den alltmer ökande befolkningsgraden i Stockholmsregionen ställer krav på vår gemensamma välfärd och kräver stora investeringar framöver. Bor man i Stockholmsregionen skall man kunna förvänta sig en högkvalitativ och jämlik hälso- och sjukvård. Regeringen stärker därför förlossningsvården i Stockholms läns landsting med 205 miljoner och den övriga sjukvården stärks samtidigt med 843 miljoner.

När svensk ekonomi står starkt skall det märkas i vardagen även för barnfamiljer och pensionärer. Den socialdemokratiskt ledda regeringen kommer att ta bort den så kallade pensionärsskatten fullt ut år 2020. Det innebär att 263 000 pensionärer i stockholmsregionen får sänkt skatt redan den 1 januari 2018 samtidigt som 319 600 barnfamiljer får höjt barnbidrag och studiehjälp med 200 kronor i månaden.

Sverige och svensk ekonomi befinner sig i ett helt nytt läge. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har under de tre senaste åren prioriterat det hållbara samhällsbygget före ofinansierade skattesänkningar. Den tidigare borgerliga regeringens underskott på 60 miljarder har vänts till 40 miljarder i överskott och gör att vi nu genomför kraftfulla investeringar samtidigt som vi kan se fram emot den lägsta statsskulden sedan 1977.

Helene Hellmark Knutsson
Distriktsordförande
Socialdemokraterna i Stockholms län

Denna artikel är publicerad på aftonbladet.se 2017-09-21

facebook Twitter Email