Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

Så kan pendel- och tunnelbanestationer bli tryggare och smartare

Otryggheten i kollektivtrafiken är störst på pendeln och i tunnelbanan . Ett sätt att motverka detta är enligt oss socialdemokrater att rusta upp stationer och skapa fler öppna ytor. Nu vill vi inleda ett pilotprojekt med upprustning av ett antal stationer i länet, däribland Årstaberg.

Talla Alkurdi (S)

Samtliga pilotprojekt ska utvecklas i samråd med berörda kommuner, resenärer, lokaltnäringsliv och polisen. Men med dessa visioner vill vi inleda en diskussion kring hur framtidens stationer kan utformas.
Rusta upp Årstaberg!

Årstaberg är idag en av länets riktigt stora bytespunkter då över 20 000 personer varje dag byter mellan pendeltåg, tvärbana och buss. De närmaste åren kommer även ett nytt bostadsområde byggas i området och på längre sikt kommer den nya röda linjen mellan Älvsjö och Fridhemsplan stannar där. Därför menar vi att det är av särskild vikt att rusta upp stationen så att byten förenklas och miljön blir tryggare.

Bland annat ser vi framför oss en upprustning som inkluderar att bygga om och glasa in biljetthallen. Vi vill även se ökat utrymme för service och menar att detta tillsammans kan skapa en trevligare och tryggare miljö.

Vi socialdemokrater vill även skapa kortare och rakare stråk mellan pendeltåg, tvärbana och buss samt öka belysningen i hela området för att förenkla byten och öka tryggheten. Vi vill även införa plattformsväggar vid pendeltågstrafiken för att stänga ute ljud från vägarna nedanför spåret.

Utöver detta vill vi se nya skyltar för realtidsinformation i direkt anslutning till pendeltåget, busstorget och tvärbanan, idag finns de inte i direkt anslutning till där man kliver av från respektive fordon. På så vis kan resenärerna direkt se när exempelvis nästa pendel eller tvärbana går.

Här kan du läsa artikeln i Stockholm direkt.

facebook Twitter Email