Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

Sänkt elevpeng för skolor som inte redovisar statistik

En dom i Kammarrätten har slagit fast att friskolor inte lyder under offentlighetsprincipen. Därmed behöver inte dessa skolor publicera statistik kring bland annat ekonomi och elevunderlag. Skolborgarrådet har lovat att statistik om skolor i Stockholm ska finnas på stadens hemsida men ingenting har hänt.

Socialdemokraterna i Stockholm menar att det är orimligt att uppgifter ska vara hemliga för elever, föräldrar, lärare och medborgare. På samma sätt är det oansvarigt att skattemedel fördelas utan att staden har all fakta. Därför kräver Socialdemokraterna i Utbildningsnämnden i Stockholm att skolpengen ska betalas ut från en lägstanivå för de skolor som inte öppet redovisar uppgifterna.

– Det är såklart barockt att skattefinansierad verksamhet kan undanhålla viktiga uppgifter från elever, föräldrar och allmänhet. Skolan betalas av oss alla genom skattsedeln och är en av de viktigaste verksamheterna vi har. Det går inte att säga att det är affärshemligheter, man kan inte jämställa skolorna med andra typer av företag. Som förälder förlorar du möjligheten att göra jämförelser när du ska välja skola till ditt barn, till exempel behöver en skola inte berätta om hur många behöriga lärare som arbetar där eller hur betygssnittet ser ut. Demokratiskt är detta mycket tveksamt. Det säger Kadir Kasirga, oppositionsborgarråd (S).

– Jag tror att de flesta ser att detta är en absurd situation och då får man vara praktiskt lagd och hitta en lösning. Vi går därför fram med ett förslag om att staden inte ska betala ut de tilläggsstöd som baseras på elevsammansättningen till skolor som vägrar redovisa den statistik som krävs för att rätt kunna fördela exempelvis socioekonomiskt stöd. Det är ett sätt för oss som kommun att räta upp det här. Jag tror att det skulle leda till att de flesta skolor då faktiskt skickar in statistik, så att föräldrar och andra kan se hur det ser ut. Jag förutsätter att majoriteten ser ett behov av att ändra på detta också. Inte minst eftersom det innebär att staden inte betalar ut skattemedel på felaktiga grunder. Transparens och öppenhet måste gå före rätten att tjäna pengar på en så pass samhällsviktig verksamhet som skolan är. Säger Kadir Kasirga.

facebook Twitter Email