Sjukvården behöver handlingsplan för att hantera värmen

Värmeböljan har slagit hårt mot vården med fler som söker sig till akuten, inställda operationer och en ansträngd miljö för både personalen som arbetar i vården och för inlagda patienter. Vi socialdemokrater föreslår nu att landstinget tar fram en handlingsplan för att stärka beredskapen för framtida värmeböljor.

Erika Ullberg (S)

Vi vill att fastighetsbolaget LOCUM återkommer med en handlingsplan kring hur beredskapen för extrem värme kan stärkas. Det kan till exempel handla om huruvida det behövs fler resurser i form av portabla kylaggregat, luftfuktare och nya AC-system eller andra organisationsförändringar för ökad beredskap.

Här kan du läsa artikeln i DN.

facebook Twitter Email