Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

Socialdemokraterna kräver ett nytt stödpaket till kulturen

Den 31 mars presenterade majoriteten i Stockholm ett ”stödpaket” till kulturen. Stödet skiljde sig åt från andra insatser från staten och regionen i att det bara omfördelade pengar. Inga nya medel avsattes för stödpaketet. Nyligen meddelade Teater Pero att de kommer lämna sina två scener i Sveavägen. Verksamheten är en del av stadens kulturella infrastruktur och riktar sig direkt till barn och ungdomar.

Socialdemokraterna anser att detta visar att stödet var och är otillräckligt. Tidigare föreslog Socialdemokraterna tillsammans med Vänsterpartiet och Feministiskt Initiativ en krisfond på 35 miljoner kronor och att kulturstödet som tagits bort skulle tillbaka. Detta för att hjälpa kulturscener som nu är under en stor ekonomisk press.

– När det nu är uppenbart att stödet misslyckats måste kulturnämnden förändra stödet och garantera tillräckliga insatser för att kulturscener riktade mot barn och unga kan överleva. Kulturborgarrådet Jonas Naddebo borde sätta sig ner med Teater Pero och diskutera vad som kan göras för att rädda kvar scenen, säger Mirja Räihä, socialdemokratisk gruppledare i kulturnämnden.

Socialdemokraterna kommer i samband med Kulturnämndens sammanträde den 26 maj kräva en redovisning av hur stödpaketet fungerat hittills samt återupprepa kravet att stödet till barnkulturscener förstärks.

 

facebook Twitter Email