Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

Socialdemokraterna kräver nya politiska beslut efter den kraftiga ökningen av antalet skjutningar i Stockholm

Stockholm har haft ett stort antal skjutningar den senaste tiden. Hittills i år har över 70 bekräftade skjutningar ägt rum och antalet skjutningar är den högsta på fem år. De kriminella gängens rekrytering, som ofta inriktar sig mot allt yngre individer, måste brytas. Att lagföra och straffa de individer som ligger bakom våldet och skjutningarna är en uppgift för polisen. Kommunens ansvar är att arbeta förebyggande för att unga i riskmiljöer inte ska rekryteras till brottslighet. Dessvärre hotas det arbetet av resursbrist i dagsläget. Socialdemokraterna i Stockholm föreslår att staden kallar Polisen och andra aktörer till krismöte samt beslutar om att öka stadens närvaro genom att tilldela mer resurser.

– Vi har ett Moderat finansborgarråd som gick till val på att stoppa skjutningarna och våldet, nu ser vi att det tyvärr blivit tvärtom. Det är oroväckande att kärnan i kommunens samarbete med polisen, det förebyggande arbetet, har prioriterats ned. Man har valt att sänka skatten istället för att lägga pengarna på att hindra återväxten till gängen. Det är som att sätta plåster på ett benbrott, polisen arbetar dagligen med frågorna men om kommunen inte klarar sin del så kommer problemet återuppstå med nya generationer som dras in i kriminalitet. Nu är det på väg åt fel håll, de beslut vi fattar idag kommer vara avgörande längre fram om vi ska lyckas vända detta. Det säger Karin Wanngård (S), oppositionsborgarråd i en kommentar.

– Något måste göras, tyvärr får jag intrycket att det kompetenta arbete som utförs av våra stadsdelar och socialförvaltningen hade kunnat skalas upp om Moderaterna hade prioriterat det. Så sker inte nu. Det var likadant när Anna König Jerlmyr var socialborgarråd en gång i tiden och gjorde kraftiga nedskärningar på socialtjänsten. De som arbetade med ungdomarna på den tiden vittnar ju om att nedskärningarna som gjordes då var katastrofala, de unga som var i riskzonen då är de som skjuter idag. Vi får inte upprepa det misstaget. Säger Karin Wanngård (S).

Socialdemokraternas förslag till Kommunstyrelsen i punktform

Anställ 20 nya fältassistenter

Kommunstyrelsen ska fördela resurser ur central medelreserv till prioriterade stadsdelsnämnder för att utöka fältförlagt socialt arbete. Stadsdelsnämnderna ges medel för att antalet fältassistenter omedelbart ska kunna utökas motsvarande 20 nya tjänster. Fältassistenterna ska med preventiva insatser fånga upp och förhindra att ungdomar söker sig till miljöer präglade av missbruk och kriminalitet.

Utökade resurser till sociala insatsgrupperna

Stadsdelsnämnder som har sociala insatsgrupper (SIG) ska tilldelas extra resurser av kommunstyrelsen ur central medelreserv. Forskning och erfarenhet visar att tidsspannet är kort från att en person bestämmer sig för att lämna en kriminell livsstil till att den riskerar att ångra sig och går tillbaka till kriminalitet. Medlen ges till stadsdelsnämnderna för att säkerställa att personer som behöver stöd för att lämna en kriminell livsstil ska få en första kontakt med staden inom 24 timmar.

Omedelbart stärka samarbete med polis och civilsamhälle

Finansborgarrådet ska omgående bjuda in Polisen och civilsamhället till krismöte med syfte att enas om hur man tillsammans kan kraftsamla för att stopp på skjutningarna på kort och lång sikt.

facebook Twitter Email