Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

Stockholm – en jämlik, öppen och klimatsmart stad

Stockholmarna röstade för politisk förändring, för rättvisa, jämlikhet och för ett styre som tar klimatförändringarna på största allvar. Jag är stolt att som finansborgarråd för Stockholms stad idag lägga fram en budget som kraftsamlar för välfärden och klimatet.

Budget 2023-2025

Här är några av de satsningar jag är extra stolt över:

  • Vi räknar kraftigt upp skolpengen för de yngre eleverna. Med 70 miljoner kronor mer ska fler barn tidigt lära sig att läsa, räkna och skriva. I de skolor där behoven är som störst ska fler lärare kunna anställas.
  • Vi sänker avgifterna till fritidsklubbarna med 25 procent. Det innebär en minskad kostnad på 600 kr per år – något som många barnfamiljer nu behöver.
  • Vi ökar stadsdelarnas resurser med 131 miljoner kronor för lokalt förebyggande arbete. Det ska exempelvis finnas fältassistenter i varje stadsdel.
  • Vi tar bort egenavgiften för stadens skyddade boenden. Alla kvinnor som utsätts för våld ska erbjudas trygghet.
  • Vi är en motvikt mot regeringens fossilpolitik. Vi skärper målen för en klimatpositiv stad och vidtar flera åtgärder för att nå dit.
  • Vi stoppar utförsäljningen av Stockholm. Inga hyresrätter säljs ut och fler äldreboenden ska drivas i kommunal regi.
  • Vi förbättrar villkoren för våra anställda. Heltid och fastanställning ska vara normen. Tillitsbaserad styrning det normala och kompetensutvecklingen ska stärkas.
  • Vi kraftsamlar för Järva med ett helhetsgrepp – Fokus Järva. Vi ska bygga fler bostäder med rimliga hyror, investera i det offentliga rummet, öka skolornas resurser och stärka socialtjänstens arbete.

Här kan du ta del av hela budgetförslaget!

facebook Twitter Email