Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

Stockholm har markanvisat 0 studentbostäder i år

Den moderatledda majoriteten i Stockholm har hitintills i år inte fattat beslut om en enda ny markanvisning för studentbostäder. Det visar siffror från exploateringskontoret. Samtidigt beräknas antalet studenter till Stockholmsregionens högskolor öka. Stockholms kommunfullmäktige har beslutat om ett mål att markanvisa 900 nya studentbostäder 2020, ett mål som nu alltså är långt ifrån att uppnås.

En markanvisning är första steget mot en färdigställd bostad. När volymen markanvisningar är låg eller som i Stockholms fall, obefintlig, påverkar det byggtakten negativt för lång tid framöver. Oppositionsborgarrådet Emilia Bjuggren (S) riktar nu hård kritik mot den moderatledda majoriteten.

– Oförmågan att fatta beslut som den moderatledda majoriteten uppvisar drabbar alla dem som vill studera i Stockholm. Bostadsbristen är redan ett allvarligt problem och när Moderaterna nu inte lyckas fatta beslut förvärras läget ytterligare. Det säger Emilia Bjuggren (S) i en kommentar.

– Studenter tvingas redan välja bort Stockholm och tacka nej till sina utbildningsplatser på grund av bostadsbristen, självklart är det en allvarlig utveckling. Majoriteten måste ta sig samman och inse att marknaden inte löser bostadsbristen, politiken har ett tydligt ansvar och Moderaterna måste börja ta det ansvaret. Säger Emilia Bjuggren.

Fakta markanvisade studentbostäder 2020

Årsmål: 900

Utfall hitintills (aug): 0

facebook Twitter Email