Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

Stockholm ska inte ha utsatta områden – ett krispaket behöver omedelbart komma på plats

Samtidigt som Rikspolisen vädjar om hela samhällets hjälp för att stoppa gängkriminaliteten blir det allt tydligare att Stockholms politiska styre har misslyckats med den uppgift som ligger på kommunen, att bryta rekryteringen till gängen. Staden bör omedelbart fatta beslut om ett nytt krispaket. Det skriver socialdemokraternas fyra oppositionsborgarråd på DN Debatt idag.

Polisen uppgift är att lagföra de som står för det dödliga våldet, kommunens uppgift är att säkerställa att nya personer inte dras in i gängkriminalitet. Om det arbetet brister kommer de som lagförs bara ersättas av nya medlemmar och gängkriminaliteten kommer att fortsätta.

Jag ser allvarligt på läget. Polisen kan göra sitt jobb hur bra som helst, men om vi inte bryter nyrekryteringen så kommer vi inte knäcka gängen. Då fylls det bara på med nya individer, numera långt ner i åldrarna, och skjutningarna kommer fortsätta. Det är tydligt att nuvarande styre har misslyckats med sin uppgift och då behöver vi göra ett seriöst omtag. Jag hoppas såklart att man kan släppa prestigen och kan arbeta tillsammans i staden med att genomföra det vi föreslår. Det är absolut nödvändigt. Det säger Karin Wanngård(S) i en kommentar.

– Mandatperioden hittills har präglats av två saker, passivitet och nedskärningar. Alla bedömare säger samma sak, forskare, experter och nu senast Rikspolischefen själv, vi måste fånga upp unga som är på väg åt fel håll. Och där är skolan absolut viktigast, men då väljer finansborgarrådet att lägga en budget med den lägsta uppräkningen av resurser till skolan någonsin. På ren svenska är det en kraftig nedskärning när vi ställer det mot de behov som finns. Man raserar det kanske viktigaste skyddsnät vi har för att bryta rekryteringen. Det är inte bara obegripligt, det duger inte, jag vet av erfarenhet att Stockholm kan mycket bättre än så här, avslutar Karin Wanngård.

Artikeln i sin helhet går att läsa här:

https://www.dn.se/debatt/stockholm-behover-krispaket-for-att-bryta-gangrekryteringen/

De beslut socialdemokraterna föreslår är följande

1. Skolan behöver en budget som ger förutsättningar att fånga upp alla unga. Jobbpolitiken kan inte vara densamma som när arbetslösheten var 60 procent lägre. Fältassistenter ska finnas i alla stadsdelar. Kommande budget måste innehålla tydliga beslut om detta.

2. En särskild krisgrupp behöver aktiveras som enbart arbetar med att bryta rekrytering till gängen. Placera den gärna tillsammans med polisen i det nybyggda polishuset i Rinkeby.

3. Inrätta en särskild avhopparlinje i kommunens regi, dit man kan ringa anonymt dygnet runt och få hjälp med att lämna det kriminella. Denna bör vara öppen även för anhöriga som oroar sig över närstående. Stöd ska ges inom 24 timmar till den som vill lämna kriminalitet. Samarbete med andra kommuner bör inledas så att personer kan lämna Stockholm snabbt om det behövs för att kunna bryta helt.

4. Rekrytera in tidigare chefer och högre tjänstemän som arbetat med socialtjänsten i Stockholm till ett nytt förstärkningsteam för att höja kunskapen och bidra med erfarenhet. Flera höga chefer varnade för de neddragningar som gjordes på socialtjänsten år 2012 av Moderaterna. De unga som var i riskzonen då utgör basen för de gäng som står för våldet i dag. Samma misstag får inte göras om igen.

5. Staden behöver etablera särskilda insatsteam som riktar sig till familjer med unga som har kriminella tendenser eller där varningssignaler finns. Socialtjänsten behöver prioriteras, och ett närmare samarbete med polisen inledas. Civilsamhället måste få resurser att jobba aktivt mot målgrupper i riskzonen, inte mindre resurser som i dag.

6. Förstärk arbetet mot droger. Ge stadens viktiga verksamheter, bland annat Framtid Stockholm och Mini Maria, mer resurser för att utreda och behandla fler unga som missbrukar alkohol och droger.

facebook Twitter Email