Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

Stockholmsregionens företrädare i SKR

Nu har den nya ledningen för SKR (Sveriges kommuner och regioner) valts. I styrelsen företräds Stockholmsregionen av Boel Godner, Aida Hadzialic och Jan Valeskog.

SKR

Arbetsutskottet

Boel Godner, Sthlms län

Styrelsen

Boel Godner, Sthlms län
Jan Valeskog, Sthlm
Aida Hadzialic, Sthlms län

Revisorer

Kenneth Strömberg, Sthlm

Förhandlingsdelegationen

Robert Johansson, Sthlm

Sjukvårdsdelegationen

Talla Alkurdi, Sthlm

Beredningen för demokratifrågor

Carl Kangas, Sthlms län

EU-beredning

Patrik Isestad, Sthlms län

Beredningen för kultur och fritid

Anita Mattsson, Sthlms län

Beredningen för primärvård och äldreomsorg

Hanna Stymne Bratt, Sthlms län

Beredningen för samhällsbyggnad

Elof Hansjons, Sthlms län
Maria-Elsa Salvo, Sthlm

Beredningen för socialpolitik och individomsorg

Alexander Ojanne, Sthlm
Sara Heelge-Vikmång. Sthlms län

Beredningen för tillväxt och regional utveckling

Jens Sjöström, Sthlms län

Beredningen för utbildningsfrågor

Sara Kukka-Salam, gruppledare, Sthlms län
Emilia Bjuggren, Sthlm

Beredningen för digitalisering

Tara Twana, gruppledare, Sthlm

Beredning för kompetensförsörjning i välfärdssektorn

Peter Schilling, Sthlms län
Arvid Vikman-Rindevall, Sthlm

Allmännyttan

Allmännyttans styrelse

Maria-Elsa Salvo, Sthlm
Mats Andersson, Sthlms län

facebook Twitter Email