Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

”Tillsammans flyttar vi berg!”

I helgen gick, den i ordningen 40e partikongressen av stapeln i Örebro.
Under kongressen har två centrala program behandlats: ’Kunskap för framtiden’ och ’Renässans för det politiska samtalet’.

Stockholms läns partidistrikt har drivit ett flertal principiellt viktiga frågor om jämlikhet, skola och klimat.
Det är av yttersta vikt att medborgare som bor i Stockholms län får jämlika förutsättningar för att vara en del i vår regionala utveckling.
Socialdemokraterna i Stockholms län har i den allmänpolitiska debatten drivit klimatfrågan och vikten av att klimatfrågan får en mer central roll.

Kongressen har även beslutat om hur den organisatoriska utvecklingen ska se ut i partiet framöver.

Vi drev på så att programmet blev mer inkluderande, att det framgår tydligare att vi ska lära av varandra och att de lokala förutsättningarna ser olika ut samt att vi ska utvecklas som folkrörelse.
Vi kommer verka för ett gott samspel mellan politiska företrädare som har offentliga uppdrag och våra förtroendevalda i partiet. Det är med samlad kunskap, mångfald av olika erfarenheter och dialog som vår politik blir som bäst.

Yrkanden
Här nedan kommer de yrkanden som Stockholms läns delegation har drivit igenom i kongressens två program.

Nyanlända elever ska parallellt med studier i svenska kunna läsa kurser som ingår i det gymnasieprogram de vill ta examen i. Möjligheten att läsa ämneskurser på fler språk än svenska måste öka för att korta vägen till en gymnasieexamen.

Mer tid i förskola och fritidshem för barn till arbetslösa och föräldralediga är betydelsefullt för barns utveckling och en central jämlikhetsfråga.

Vår viktigaste uppgift är att ge alla elever samma chans att nå höjda kunskapsresultat.

Tydliga skrivningar om att bekämpa strukturell diskrimineringen på arbetsmarknaden.

Socialdemokratin slopar begreppet ”utsatta områden”.

Hälften av en årskurs ska beredas plats på högskolan. Fler ska uppmuntras att färdigställa och ta ut sin examen efter högskolestudier.

Ett gott samspel mellan våra politiska företrädare som har offentliga uppdrag och våra förtroendevalda i partiet är av stor vikt. Det är med samlad kunskap, mångfald av erfarenhet och dialog som vår politik utformas som bäst.

facebook Twitter Email