Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

Uttalande från Socialdemokraterna i Stockholms läns partidistrikt

Kongressen för Stockholms läns partidistrikt har idag beslutat om följande uttalande:

En Stockholmsregion för trygghet och framtidstro

Stockholmsregionen ska vara en plats som framkallar det bästa hos sina invånare.

Här ska du kunna hitta kärleken, nya vänner och ett kulturellt utbud värdigt en huvudstadsregion. Du ska kunna välkomna dina barn till världen under säkra förhållanden och kunna ta del av en högklassig vård oavsett storleken på din plånbok. Du ska kunna lita på att välfärden finns där och när du behöver den – inte där marknaden har bestämt att den ska finnas. När du blir äldre ska du kunna se fram emot en tillvaro präglad av livskvalitet.

Här ska du som ung kunna lita på att vi tar allt bättre hand om det klimat din generation ska ärva. Här ska du gå i världens bästa skolor och utveckla dina intressen i ett fritidsutbud tillgängligt för alla. Du ska kunna hitta en trevlig bostad till en rimlig kostnad oavsett om den ligger i Hölö eller Herräng. Här ska en god kollektivtrafik låta dig nå hela regionen. Så ska även högre utbildning i toppklass finnas inom räckhåll för alla.

När du än lämnar skolan ska du finna ett arbetsliv som inte förbrukar människor utan låter dem växa. För den som är beredd att ta den ska det alltid finnas en chans att komma vidare. Det ska gälla i skärgården såväl som den urbana storstaden – alla ska kunna lyfta blicken lite högre. Du ska finna en företagsfauna av gaseller och enhörningar, och ett kreativt klimat där entreprenörer kan locka talanger från hela världen och flytta gränserna för det möjliga.

I Stockholmsregionen ska mångfalden vara en tillgång, utan avigsidor som begränsar individers livsval eller står i konflikt med den svenska modellen och våra demokratiska värderingar.

Gängkriminaliteten ska förpassas till historien genom åtgärder som slår hårt mot brottslingarna men också mot brottens orsaker. I en region som håller ihop ska alla kunna känna trygghet och framtidstro. Här ska inte finnas grogrund för varken hopplöshet eller främlingsfientlighet.

Vi socialdemokrater är övertygade om att detta bara kan förverkligas av oss stockholmare gemensamt. Om vi får förtroendet att styra efter valet i september kommer vi att fortsätta de satsningar på välfärd och trygghet vi drivit denna mandatperiod.

Utvecklingen inom sjukvården ska vändas efter landstingsalliansens misslyckande med att förvalta rikets bästa ekonomiska förutsättningar. Ytterligare reformer ska göras för att förbättra resultat och kvalitet i skolan och omsorgen. En förstärkt polis ska bidra till trygghet genom större närvaro och bättre uppklarning. Genom höjda barnbidrag och sänkt skatt på pension ska arbetet för att minska den ekonomiska ojämlikheten drivas vidare med oförminskad energi. Så lägger vi grunden till en framtid som varenda stockholmare kan känna tillförsikt inför.

Stockholm ska vara en region där människor kan förverkliga sina livsmål. Här ska livskvalitet och framgång vara en möjlighet för alla. Vägen dit är en politik för frihet, jämlikhet och solidaritet.

I valen 2018 söker vi ditt förtroende för att bygga en region för alla.

Kontakt: Kalle Hindrikes, 070-242 36 92
[email protected]

facebook Twitter Email