Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

Uttalande från Stockholms läns pd:s årskongress med anledning av Covid-19

Det nya covid-19 viruset har drabbat Stockholmsregionen hårt. Sjukvården och äldreomsorgen i Stockholms län har under våren utsatts för en unikt hård belastning. Sjuka och döda räknas i tusental. Bakom de mörka siffrorna döljer sig människor av kött och blod. Familjer har tvingats ta farväl av nära och kära som rykts ifrån dem. Vi känner med offren och deras familjer och vill framföra vårt varmaste deltagande.

Många har blivit svårt sjuka och har genomgått, eller genomgår just nu, intensivvård med den ängslan och oro det medför både hos den drabbade och hos anhöriga och vänner. För en del väntar en lång rehabilitering för att komma tillbaka till vardagen. Vi tänker på er i denna svåra tid.
Vi vill framföra vårt varma tack till alla er inom sjukvården och äldreomsorgen som gör ert yttersta för att rädda liv och som ger den bästa vården och omsorgen när vi alla kan komma att behöva den.

Företagare har på kort tid tvingats ge upp verksamheter som inte sällan varit deras livsverk, samtidigt som anställda i många branscher tvingats ut i arbetslöshet.
I denna svåra stund visar sig också styrkan i vårt samhälle. Viktiga samhällsfunktioner samverkar och ställer om, i skola och utbildning, i transportsektorn, livsmedelsförsörjningen och framför allt i sjukvården. Enskilda anpassar sina liv och hjälper särskilt utsatta. Vår förmåga att klara oss genom den här krisen vilar på den samlade kraften i de uppoffringar vi som enskilda gör tillsammans med styrkan i det samhälle vi byggt upp. Ett trygghetssystem där den som är sjuk har råd att vara hemma från jobbet, är också bra för alla oss andra. Ett samhälle där sjukvården fördelas efter behov, inte efter vilken försäkring var och en har råd med, är ett bättre samhälle även för oss som just nu inte behöver vård.

Covid-19 krisen har på ett plågsamt sätt bekräftat vikten av det starka samhället. Vi socialdemokrater i Stockholms län kommer även fortsatt att vara en konstruktiv kraft för att mildra effekterna av den akuta krisen, och för att efter den bygga upp vad krisen raserat. Vi kommer fortsätta jobba för att säkra att sjukvården och dess medarbetare har de resurser och den arbetsmiljö som krävs för att kunna göra ett bra jobb. Vi kommer jobba för att stärka samarbetet mellan kommunerna, regionen och näringslivet för att slå vakt om företagen, jobben och välfärden.
Detta är en moralisk skyldighet som vi delar med många och som vi är skyldiga inte minst alla dem som under denna svåra tid tvingas till stora personliga uppoffringar.

Socialdemokraterna i Stockholms län

facebook Twitter Email