Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

Uttalanden från Stockholms läns distriktskongress 2023

Socialdemokraterna i Stockholms län gjorde följande uttalanden under distriktskongressen 2023:

Vi fördömer Rysslands imperialism!

I gryningen den 24:e februari 2022 gick ryska mark- och pansartrupper till angrepp mot Ukraina. Många av oss väcktes till de dramatiska bilderna av hur ryska attackhelikoptrar angrep Ukrainas huvudstad Kiev och hur civila hals över huvud tog skydd i stadens tunnelbana.

Det har gått mer än ett år sedan Rysslands storskaliga attack mot sitt grannland och rapport efter rapport om övergrepp har nått omvärlden. Tusentals kvinnor, män och barn har skadats och dödats av ryska vapen. Miljontals människor har tvingats lämna sina hem och sin trygghet och är på flykt i och utanför Ukraina. Rysslands invasion av Ukraina är ett brott enligt folkrätten. Socialdemokraterna i Stockholms Län kräver fortsatt att alla som är medskyldiga till dessa brott ska hållas ansvariga.

Det fruktansvärda kriget och det mänskliga lidandet som det för med sig måste få ett slut. Rysslands oprovocerade, olagliga och oförsvarliga invasion måste avslutas genom att Ryssland drar tillbaka sina trupper från Ukrainas territorium.

Socialdemokraterna i Stockholms län står fortsatt i solidaritet med Ukrainas folk och kommer fortsätta verka för deras rätt att försvara sitt land. Vi står bakom det ukrainska folkets rätt till för frihet, mänskliga rättigheter och demokrati.

Socialdemokraterna i Stockholms län fördömer Rysslands imperialism och Putins folkrättsvidriga invasion av Ukraina!

Terroriststämpla iranska revolutionsgardet!

Zan, Zendegi, Azadi. – Jin, Jiyan, Azadî

Kvinna, Liv, Frihet.

Slagord som skanderat över Iran och världen i över 8 månader.

Jina Mahsa Amini dödades av den iranska moralpolisens övervåld den 16 september 2022. Hennes död kom att bli startskotten på det som kallats för världens första feministiska revolution. Kvinnor och flickor intog gatorna för att demonstrera mot den iranska regimen. Dessa protester har mötts av en oförståelig brutalitet. Socialdemokraterna i Stockholms Län kräver ett omedelbart stopp på våldet och fördömer regimens gränslösa brutalitet.

Den iranska regimen har i över 40 år utsatt befolkningen för förtryck och begått allvarliga brott mot grundläggande mänskliga fri- och rättigheter. Landets etniska och religiösa minoriteter, exempelvis balucher, kurder och bahaier, har varit speciellt utsatta under den iranska regimens styre. Utöver förtrycket har den politiska misskötseln i landet haft förödande konsekvenser för landets ekonomi med skenande fattigdom och inflation som följd. Det iranska folkets missnöje med regimen har under de senaste månaderna ekat över hela världen. Demonstrationer till stöd för det iranska folkets kamp för frihet och demokrati har arrangerats varje vecka runt om i världen, så även i Stockholm.

Socialdemokraterna i Stockholms län står i solidaritet med det iranska folkets kamp för frihet, mänskliga rättigheter och demokrati. Den iranska regimens förtryck måste upphöra och det iranska folkets möjlighet och inflytande att påverka landets framtid måste säkerställas.

Under de senaste månaderna har den iranska regimens grymhet blivit alltmer tydlig för omvärlden. Massarresteringar, tortyr och skenrättegångar som möjliggjort att avrättningar kunnat verkställas har varit regimens svar på de landsomfattande protesterna.

Det är av stor betydelse att EU tidigt vidtog åtgärder, genom bland annat riktade sanktioner och frysning av tillgångar mot representanter av den iranska regimen. Socialdemokraterna i Stockholms län välkomnar ytterligare tydliga åtgärder mot den iranska regimen och stödjer det internationella samfundets tydliga markeringar mot den iranska regimens förtryck och brott mot mänskliga rättigheter.

Socialdemokraterna i Stockholms län kräver att EU ska terroriststämpla Revolutionsgardet och att de kännbara sanktionerna mot regimens företrädare och deras anhöriga utökas. Vi vill vidare att regeringen verkar för att EU ökar påtryckningarna på den iranska regimen att släppa alla politiska fångar och kräver att alla avrättningar upphör.

Händelserna i Iran påverkar många som lever och bor i Stockholmsregionen. Här lever och arbetar många svenskar med rötter i Iran som känner en stark koppling till sitt ursprungsland. Socialdemokraterna i Stockholms län delar oron och engagemanget för deras släktingar och vänner i Iran.

Socialdemokraterna i Stockholms län kommer fortsätta att vara engagerade och stå upp för det iranska folkets kamp. Vi kommer på olika sätt att driva på för att stötta det iranska folkets rätt till ett fritt och demokratiskt Iran.

Vi kräver en aktiv och offensiv arbetsmarknadspolitik!

Vi står idag inför ett besvärligt läge där arbetslösheten riskerar att öka drastiskt. Risken är stor att vi snart ser att varslen och konkurserna ökar då efterfrågan viker på grund av minskad köpkraft. Priserna på dagligvaror, el och drivmedel ökar vilket bidrar till att ytterligare försämra läget. I detta läge valde regeringen att sänka skatten för de som tjänar mest istället för att prioritera barnfamiljernas ekonomi och att förhindra nedskärningar i välfärden.

Dessutom drog regeringen bort investeringsstödet till bostäder. Boverket spår att 31 500 bostäder påbörjas i år. Det ska jämföras med att 67 000 påbörjades 2021 och Boverkets analyser som pekar på behovet av 63 000 bostäder per år, för att möta befolkningsutvecklingen. Det är ohållbart. Minskat byggande leder dessutom till att lågkonjunkturen förstärks ytterligare.

Vi har en arbetsmarknadsminister som twittrar att ”med regeringens politik kommer det inte vara lika fett att vara arbetslös”. Arbetsmarknadsminister Johan Pehrson vet kanske inte att det ekonomiska skyddet vid arbetslöshet för många är magert i Sverige. Samtidigt har samma minister dessutom skurit ned kraftigt på människors möjlighet att gå en yrkesutbildning eller en utbildning via arbetsförmedlingen, och lagt ner äldreomsorgslyftet.

För att öka välståndet och föra en politik som gynnar framväxten av arbetstillfällen krävs ett helhetsgrepp om arbetsmarknadspolitiken. För oss socialdemokrater handlar det om arbeten som erbjuder trygga anställningar, goda arbetsvillkor och löner som går att leva på. Det handlar om jobb som ger arbetstagarna inflytande över sin arbetssituation samtidigt som de är utvecklande för individen och skapar en hög produktivitet och tillväxt för samhället. En politik som inriktar sig mot både full sysselsättning och framväxten av arbetstillfällen som har positiva effekter för individer och för samhället. Vi behöver satsa resurser för att öka matchningen på arbetsmarknaden då vi har arbetskraftsbrist i vissa branscher trots hög arbetslöshet.

Vi socialdemokrater vet att vi med en aktiv arbetsmarknadspolitik och med riktade insatser kan motverka den här mörka utvecklingen. Vi måste i tuffa ekonomiska tider prioritera de hushåll som har det tuffast och skydda välfärden från nedskärningar. Men vi behöver också en progressiv arbetsmarknadspolitik som stimulerar till nyanställningar och driver den gröna omställningen framåt. En sådan arbetsmarknadspolitik inkluderar också en aktiv bostads- och infrastrukturpolitik, som både möjliggör och bidrar till ökad tillväxt.

Socialdemokraterna i Stockholms län kräver en offensiv arbetsmarknadspolitik, och mer resurser för att möta den förestående lågkonjunkturen – inte mindre!

Regeringen måste ta ansvar för välfärden!

Den ekonomiska krisen har slagit hårt mot landets hushåll. Regeringen har istället för att stötta de mest utsatta hushållen valt att sänka skatten med 12 miljarder för dem som tjänar mest.

Nu märks också kostnadskrisen i välfärden. Regioner och kommuner tvingas konstatera att pengarna inte kommer att räcka. Det krävs nya resurser om dagens nivå i välfärden ens ska kunna upprätthållas.

Trots detta var regeringens vårbudget den 17 april kliniskt ren på förstärkningar av välfärden. Inga besked gavs heller inför höstens budgetproposition. Det duger inte. Sveriges kommuner och regioner bedömer att det saknas 19 miljarder kronor för kommunsektorn till 2023 och 24 miljarder kronor 2024. Regeringen måste tillföra mer pengar nu.

Vi socialdemokrater har varnat länge för det ekonomiska läget för regioner och kommuner. Redan i höstas föreslog vi i vårt budgetalternativ dubbelt så mycket i statsbidrag till välfärden i landets kommuner och regioner.

Sveriges kommuner och regioner behöver ett omedelbart besked om kraftigt höjda statsbidrag i budgetpropositionen i höst. Annars riskerar vi att få en välfärdskris i Sverige.

facebook Twitter Email