Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

Val till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Välkommen till möte för att välja ersättare till stadsdelsnämnden söndagen den 18/12 kl.19.00. Då tidigare medlemsmöte beslutade om en ojämn könsbalans kallas medlemmar för att göra om val av ersättare.

Medlemsmöte för val av ersättare i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Tid: kl.19.00
Datum: söndagen den 18 december 2022
Plats: digitalt möte via Zoom https://socialdemokraterna.zoom.us/j/85773505179

Förslag till dagordning
 1. Mötet öppnas
 2. Fråga om mötet utlysts enligt stadgarna
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av
 5. a. Mötesordförande
  b. Mötessekreterare
  c. Justerare
  d. Rösträknare

 6. Fastställande av röstlängd
 7. Valkommittén redovisar sitt arbete och sina förslag
 8. Mötet beslutar om förslag till
 9. a. Fyra ersättare

 10. Övriga frågor
 11. Mötet avslutas
Valkommitténs förslag till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd:
Uppdrag Namn
2:e vice ordförande Anna Jonazon
Ledamot Azad Hassan
Ledamot Mecide Gulenay
Ledamot Celal Altun
Ersättare Letti Freivalds
Ersättare Nassir Abdullahi
Ersättare Elisabeth Antfolk
Ersättare Björn Erdal
facebook Twitter Email