Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

Vi fördömer den turkiska invasionen i norra Syrien!

Uttalande Socialdemokraterna i Stockholms län: Socialdemokraterna i Stockholms län fördömer Turkiets militära invasion mot den kurdiskt dominerade regionen Rojava i norra Syrien, som resulterat i en humanitär katastrof med tusentals människor på flykt.

Den turkiska invasionen är ett brott mot folkrätten och mot FN-stadgan. Amnesty International uttalade den 18:e oktober 2019 att Turkiets invasion ”har inneburit allvarliga övergrepp och krigsbrott, inklusive utomrättsliga avrättningar och olagliga attacker som både skadat och dödat civila”. Uppgifter gör gällande att förbjudna kemiska vapen kan ha använts i angreppet. Socialdemokraterna i Stockholms län anser att eventuella krigsbrott omedelbart ska utredas.

Socialdemokraterna i Stockholms län välkomnar regeringens arbete för att EU ska införa sanktioner mot Turkiet i form av ett vapenembargo. Turkiet måste omedelbart avbryta sin militära offensiv och dra sig tillbaka från norra Syrien.

Vi beklagar USA:s agerande som har möjliggjort Turkiets offensiv och känner vrede när president Trump beskriver krigshandlingar i termer av ”ibland måste man låta två barn i en sandlåda bråka”.

Socialdemokraterna i Stockholms län noterar att representanter för vårt systerparti i Turkiet, HDP, arresterats för att ha kritiserat invasionen. Det är oacceptabelt att oppositionella fängslas för att de fördömt Turkiets agerande. Det är i strid med demokratiska principer att folkvalda inte tillåtas verka i enlighet med sitt mandat. Fri opposition och media är förutsättningar för ett pluralistiskt demokratiskt samhälle. Representanter för Socialdemokraterna i Stockholms län kommer i alla sammanhang fortsätta framföra kritik till företrädare för Turkiet vid varje tillfälle som ges.

Socialdemokraterna och regeringen har gjort allt för att förmå Turkiet att avbryta sin militära invasion. Överenskommelsen mellan USA och Turkiet om vapenstillestånd förändrar inte vårt obönhörliga krav på att Turkiet lämnar norra Syrien. Efter mer än åtta års konflikt behöver Syrien och regionen fred. Offensiven drabbar områdets civilbefolkning, som nu måste skyddas. Det handlar inte bara om den kurdiska gruppen, utan också assyrier, syrianer och yazidier.

Kurderna har gjort stora uppoffringar och bidragit till säkerhet för omvärlden genom sin kamp mot Daesh. Turkiets agerande riskerar att leda till att Daesh stärks, vilket är mycket oroande. Många svenskar har dessutom sin familj eller släkt i Rojava.

Socialdemokraterna i Stockholms län anser att FN:s säkerhetsråd måste ta sitt ansvar för att förhindra ytterligare upptrappning. Vi förutsätter att säkerhetsrådet agerar för att förhindra att konflikten eskalerar och ser att EU har en viktig roll att spela. FN:s särskilda sändebud har nyligen tillkännagett framsteg i den politiska processen, där alla parter nu måste ta sitt ansvar för att den här konflikten ska få en politisk lösning. Militärt agerande kan inte leda till hållbar fred i Syrien.

Vi understryker vikten av att få till stånd dialog mellan parterna och ha beredskap att facilitera samtal mellan relevanta aktörer. Det är viktigt att stoppa lidandet och inleda en varaktig fredsprocess i Syrien. För en hållbar och stabil fred krävs att alla folkgrupper, såsom kristna minoriteter och kurder, är med och är en del av lösningen. Till att börja med måste Turkiet omedelbart avbryta sin militära offensiv och dra sig tillbaka från norra Syrien.

Distriktsstyrelsen för Socialdemokraterna i Stockholms län

facebook Twitter Email