Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

Vi lovar en tryggare förlossningsvård

Förlossningsrädslan bland Stockholmare har ökat och ökar mest bland omföderskor. Regeringen satsar i år 377 miljoner kronor på Stockholms mödrahälsovård, förlossningsvård och eftervård. Nu presenterar Socialdemokraterna i landstinget, tillsammans med Gudrun Abascal, nya förslag för ökad trygghet före, under och efter förlossningen.

– Stockholm har aldrig fått så mycket extra statliga tillskott för förlossningsvården som nu. Födande i Stockholm borde därför kunna ha högre förväntningar på trygghet innan, under och efter en förlossning. Stockholm behöver fler förlossningsplatser, säger socialminister Annika Strandhäll (S)
Förlossningsrädslan bland föderskor i Stockholm ökade från sex procent 2010 till åtta procent 2017. Störst var ökningen bland omföderskor där 12,5 procent upplevde rädsla inför sin förlossning 2017 i jämförelse med åtta procent 2010.

Att förlossningsrädslan ökar kan delvis bero på den akuta platsbristen inom förlossningsvården där omkring 3000 förlossningsplatser per år saknas i länet. Förra året hänvisades 133 födande kvinnor till ett annat län för att föda. En annan anledning till den ökade otryggheten kan vara bristande kontinuitet mellan mödravård, förlossningsvård och eftervård där många födande upplever att de hamnar mellan stolarna.

– Mödrahälsovården har länge varit nedprioriterad av de styrande Moderaterna. Det är hög tid att stärka hela vårdkedjan för våra födande kvinnor, säger Erika Ullberg, oppositionslandstingsråd (S).

Nu presenterar vi Socialdemokrater i landstinget, tillsammans med Gudrun Abascal, vallöften för en tryggare vård före, under och efter förlossningen. Gudrun Abascal är barnmorska sedan drygt 45 år tillbaka och initiativtagare till två förlossningskliniker i Stockholm, BB Stockholm och BB Sophia.

– Jag är övertygad om alla de fördelar som kommer av en sammanhållen vård före, under och efter förlossningen. Det ger även tryggare föräldrar och ger oss inom professionen möjligheten att vara det bästa stödet för dem, säger Gudrun Abascal.

Socialdemokraterna i landstinget går till val på följande:

– Inför en sammanhållen vårdkedja: Förlossningsvården och mödravården ska få i uppdrag att samverka med varandra för att stärka kontinuiteten. Varje barnmorskemottagning ska ha ett samverkansavtal med minst en förlossningsklinik. Vi vill se en sammanhållen och trygg vårdkedja mellan mödravård, förlossningsvård och eftervård.

– Satsa på den eftersatta mödravården: Socialdemokraterna i landstinget vill förstärka resurserna till mödra- och barnhälsovården i Stockholm med ytterligare 50 miljoner kronor per år. Pengarna ska gå till att kunna erbjuda tidigare hjälp och vid behov fler besök i eftervården efter graviditeten. Mödravården i Stockholm har under Moderaternas tolv år varit mycket underfinansierad.

– Inför mål om en barnmorska per födande. Alla födande ska ha rätt till att ha en och samma barnmorska med sig under hela förlossningen. För att åstadkomma detta krävs fler förlossningsplatser och satsningar på personalen för att stoppa personalflykten.

Sedan tidigare har vi Socialdemokrater även föreslagit att förlossningsavdelningen på Gamla Karolinska räddas och att den utvecklas i stil med det numera nedlagda Södra BB. Det innebär bland annat att mödravård- förlossningsvård och eftervård alla bedrivs i samma lokaler. Genom att behålla förlossningsvården på Gamla Karolinska kan omkring 3000 förlossningsplatser per år räddas.

facebook Twitter Email