Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

Vi står upp för Sveriges löntagare

Nu har utredningen om ändringar i LAS presenterats och som socialdemokrater kan vi direkt konstatera att det krävs ganska stora justeringar för att bibehålla balansen mellan löntagare och arbetsgivare, vilket också Januariavtalet kräver.

Utredningen snedvrider maktbalansen kraftigt till arbetsgivarnas fördel, helt emot de direktiv som utredaren fick. Den svenska modellens grundpelare är att parterna på arbetsmarknaden förhandlar och kommer överens om reglerna på svensk arbetsmarknad och det är fortsatt vår förhoppning att parterna kan hitta en överenskommelse.

Vi socialdemokrater vill stärka anställningsskyddet, alla arbetstagare ska ha rätt till trygga anställningar. Vi vill att människor ska ha trygga jobb, en god arbetsmiljö och en lön att leva på. Det är vad vi gick till val på. Det är fortsatt vår politik. Det är inte någon överraskning att vår syn på arbetsmarknaden och löntagare skiljer sig ifrån Centerpartiets och Liberalernas syn på densamma. Hade vi inte kommit överens om en översyn av LAS i Januariavtalet hade vi haft en Moderatledd regering nu som tillsammans med SD och KD hade kunnat driva igenom betydligt mer långtgående förslag och inskränkningar i arbetsrätten.

Med det sagt så är ska vi socialdemokrater aldrig lägga fram förslag som ger arbetsgivare rätt att godtyckligt säga upp folk. Det ska fortsatt krävas saklig grund för uppsägning. Vi står upp för Sveriges löntagare och kommer göra så även i framtiden. Vi har alltid tagit strid för den svenska arbetsmarknadsmodellen och det kommer vi att fortsätta göra.

Socialdemokraterna i Stockholm

facebook Twitter Email