Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

Kyrkoval 2017

Den 17:e september håller Svenska kyrkan val för alla nivåer.

En öppen och välkomnande folkkyrka

Den öppna folkkyrkan har kommit att bli en viktig del av den svenska
modellen, där solidariteten och öppenheten mot omvärlden är en självklarhet. För oss är det angeläget att kyrkan också i framtiden ska finnas för alla sina medlemmar, inte bara dem som ofta deltar i gudstjänstlivet. Vi vill ha en modern folkkyrka, som utstrålar framtidstro och är öppen mot världen.

Alla ska vara välkomna till kyrkan

Folkkyrkan ska ha plats för alla – oavsett var man befinner sig på trons väg. Det ska vara självklart och enkelt att nå kyrkan. Verksamheten ska
organiseras och genomföras med metoder som öppnar dörrar.
Vår folkkyrka är en central kulturbärare, inte minst när det gäller musik. Den rika musikverksamheten ska utvecklas i takt med kyrkan. De många körerna betyder mycket för församlingslivet och har en viktig roll i kyrkans liv. Även det viktiga kulturarv som kyrkobyggnader och kyrkogårdar utgör måste vårdas och vara öppna.

Vårt valprogram för Stockholms stift

 

I valprogrammet kan du läsa vad vi vill göra i Stockholms Stift.
Det går bra att ladda ner programmet genom att klicka på bilden.

 

På S i Svenska kyrkans hemsida kan du ladda ner bilder, texter och flygblad till kyrkovalrörelsen.
Ta en titt för att se vad som finns.

Är du ansvarig för kyrkovalet i din församling eller s-förening. Hör av dig till oss här.

facebook Twitter Email