Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

Nominera till partikretsarna

De interimistiska partikretsvalberedningarna utlyser nomineringen till de uppdrag som ska väljas på respektives partikrets konstituerande årsmöte. Uppdragen är:

– ordförande
– kassör
– studieledare
– kampanjledare
– styrelse ordinarie
– styrelse ersättare
– valberedning
– revisor ordinarie
– revisor ersättare
– mellanledsförhandlare
– företrädare i arbetarekommunens representantskap

Partikretsen leds av en styrelse bestående av minst 5 och högst 11 ledamöter. Principen varannan kvinna varannan man gäller vid alla val. Styrelsen ledamöter väljs växelvis på två år. Partikretsens styrelse ska innehålla representation från samtliga stadsdelsnämndsområden inom kretsens område.

Klicka här för att läsa mer om partikretsens uppdrag och funktioner i stadgarna.

Nomineringsrätt har varje organisation som har medlemmar boende inom partikretsens område.

Nomineringarna ska vara lämnade senast måndag den 8 maj 2017. Länkarna stängs kl 24.00 när nomineringstiden är slut.

Nomineringarna görs via detta questbackforumlär samt val av företrädare i arbetarekommunens representantskap görs här (OBS ny länk).

facebook Twitter Email